dnes je 24.3.2023

Najnovšie

Výdaje za pohonné hmoty - právnické osobyGarancia

23.3.2023, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výdavky za pohonné hmoty - právnické osoby Úvod Výdavky (náklady) za pohonné hmoty (ďalej len PHM) sú významnou položkou ovplyvňujúcou ako výsledok hospodárenia účtovných jednotiek, tak aj základ dane z príjmov právnických osôb i podnikateľov-fyzických osôb. Značný vplyv na túto skutočnosť má nielen ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor oznámenia Daňovému úradu o zmene evidencie vozidlaGarancia

22.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Sídlo daňového úradu        Prezentačná Pečiatka    DIČ /Rodné číslo /IČO /Dátum narodenia                                       Oznámenie k dani z motorových vozidiel MENO...............................................PRIEZVISKO....................... ...

Noviny vyplývající z novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchGarancia

21.3.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Noviny vyplývajúce z novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách Dňa 1. 3. 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Významné zmeny možno rozdeliť do štyroch oblastí. Schvaľovanie technickej spôsobilosti ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor výpovede poistnej zmluvy poistenia zodpovednosti za škoduGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Meno a priezvisko/názov firmy: ................................................................................................ Adresa: .................................................................................................................... ...

Vznik daňovej povinnosti k DPH pri nadobudnutí tovaru z ČRGarancia

17.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Platiteľ dane v ČR vyhotovil 2. februára 2023 faktúru na dodávku tovaru pre slovenského platiteľa – odberateľa. Odberateľ zaplatil za tovar 9. februára 2023. Tovar dodaný z ČR do SR bol prevzatý odberateľom dňa 24. februára 2023. Odberateľ podal daňové priznanie k DPH za zdaňovacie ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOGarancia

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Aké sú povinnosti podnikateľa ak sa zmenilo sídlo SZČO? Odpoveď: Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu alebo ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu v rámci mesta (obce) sídla zamestnávateľa (resp. pravidelného pracoviska zamestnanca) a jej vyúčtovanieGarancia

16.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu v rámci mesta (obce) sídla zamestnávateľa (resp. pravidelného pracoviska zamestnanca) a jej vyúčtovanie Meno zamestnanca: .................................. Útvar: ........................... Klapka: ............. ...

Určenie závažnosti pracovného úrazuGarancia

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Ak pri úraze zamestnanca lekár na závažnosť napíše že v aktuálnom čase sa nevie k úrazu vyjadriť (čerstvý úraz) tak môžem to brat ako registrovaný? - nie závažný? Odpoveď: Pokiaľ vznikne pri pracovnom úraze PN nad 3 dni automaticky je úraz registrovaný . Na vyšetrenie a spísanie ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2022Garancia

16.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník má obchodný podiel v spoločnosti ABC, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným mu vyplatila v roku 2022  dodatočne podiel na zisku z nerozdeleného zisku z roku 2002. Podlieha tento príjem u živnostníka dani z príjmov? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> zákon č. 595/2003 ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Podľa paragrafu 7, Zákona č. 124/2006 Z. z. , týka sa perióda opakovaného oboznamovania 1x3 roky aj napr. obsluhy motorových vozíkov alebo zváračov o čom bližšie pojednávajú STN? IP sa väčšinou odvolávajú na paragraf 38, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. pričom ale tento odsek ...

Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
Najčítanejšie

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Archív

5.8.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Preprava podľa 1.1.3.6 ADR (tzv. Podlimitné množstvo) Preprava podlimitního množstvo Ďalším ustanovením, ktoré zmierňuje povinnosti pri preprave nebezpečných vecí, je pododdiel 1.1.3.6 Dohody ADR. Tu sú stanovené podlimitné množstvo nebezpečných látok v kusoch, ktorá sa prepravujú jednou dopravnou jednotkou ...

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Příprava vyjednáváníArchív

7.12.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Príprava vyjednávania Pre vydarený priebeh a úspech vyjednávania s obchodným zástupcom dodávateľa, ktorý obvykle prichádza veľmi dobre informačne aj psychologicky pripravený, je dôležité si uvedomiť, čo bude predmetom rokovania (podmienky), a podmienky spracovať napríklad do nasledujúcej tabuľky: Predmet ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchGarancia

10.1.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novej vyhlášky o schvaľovaní technickej spôsobilosti vozidiel a technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách Primárnym dôvodom predloženia navrhovaného materiálu je novela zákona č. 56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách ao zmene zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2023Garancia

3.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cestovné náhrady – sadzby pre rok 2023 S účinnosťou od 1. 1. 2023 boli zmenené sadzby, na základe ktorých sa vypočítavajú nároky zamestnancov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Vyhláška MPSV č. /2022 Zb. Stravné S účinnosťou od 1. 1. 2023 boli stanovené vyhláškou MPSV ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh novely zákona o silničním provozuGarancia

31.1.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novely zákona o cestnej premávke , predložilo návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách ao zmenách niektorých zákonov (zákon o cestnej premávke), v znení neskorších predpisov, a ďalšie súvisiace zákony . Obsahom predloženého návrhu ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní od 1.2.2023

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 24.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
12. týždeň (20. 3. 2023 - 27. 3. 2023)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,575 1,767 0,790 1,563 1,725

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV