dnes je 28.1.2023

Praktické informácie - Adresár úradov - Ďalšie štátne orgány SR
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2, 812 85 Bratislava
Tel.: 02/20837505, 02/59530205
Web: http://www.genpro.gov.sk
E-mail: GPSR@genpro.gov.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Tel.: 02/50114911
Web: http://www.nku.gov.sk
E-mail: info@nku.gov.sk
Národný bezpečnostný úrad SR
Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Tel.: 02/68691111
Web: http://www.nbu.gov.sk
E-mail: podatelna@nku.gov.sk
Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Tel.: 02/22122110
Fax: 02/43333572
Web: http://www.antimon.gov.sk
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
Tel.: 02/20816002
Web: http://www.skgeodesy.sk
E-mail: sekretariat@skgeodesy.sk
Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
Tel.: 02/58221111
Fax: 02/58221166
Web: http://www.ujd.gov.sk
E-mail: info@ujd.gov.sk
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Tel.: 02/32313214
Web: http://www.dataprotection.gov.sk
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15
Tel.: 02/20907200
Web: http://www.unms.sk
E-mail: info@normoff.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie SR
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Tel.: 02/50264111
Fax: 02/52966162
Web: http://www.uvo.gov.sk
E-mail: info@uvo.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: 048/4300131, 048/4300131
Web: http://www.indprop.gov.sk
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/20925111, 02/20925370
Fax: 02/52497595
Web: http://www.vlada.gov.sk
E-mail: uvsrinfo@vlada.gov.sk
Slovenská informačná služba
Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3
Tel.: 02/44259021
Fax: 02/44259207
Web: http://www.sis.gov.sk
E-mail: info@sis.gov.sk
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Tel.: 02/60294 111, 02/60294 600
Web: http://www.smu.sk
E-mail: info@smu.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv
Pražská 29, 812 63 Bratislava
Tel.: 02/57278260
Web: http://www.reserves.gov.sk
E-mail: info@reserves.gov.sk
Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Tel.: 02/50236222
Web: http://www.slovak.statistics.sk
E-mail: info@statistics.sk
Verejný ochranca práv
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/32363701, 02/32363702
Web: http://www.vop.gov.sk
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela Zákonníka práce od 1. júna 2023

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 10.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
53. týždeň (9. 1. 2023 - 15. 1. 2023)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,683 1,873 0,835 1,834 1,990

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.1.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV