dnes je 22.6.2024

Zmeny v cestnej premávke v Poľsku

2.6.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Uvoľnenie COVID-19 opatrení v Poľsku

8.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - zmena podmienok vstupu od 27. februára

26.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zmeny vo výbere mýta za spoplatnené diaľnice v Poľsku

9.12.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Nový spôsob výberu mýta v Poľsku - systém e-TOLL

29.9.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia covid-19

26.3.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

19.3.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

3.6.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

13.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - od 28. marca sú zrušené obmedzenia pre príchod do krajiny

28.3.2022, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

16.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

29.4.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

21.5.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

15.4.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

20.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

29.6.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

11.11.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľská republika - aktuálne obmedzenia v rámci Národnej karantény (lockdownu)

3.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

16.12.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

15.3.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

6.4.2021, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Poľsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19 od 30. marca

31.3.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Postup pri cezhraničnom reťazovom obchode z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Poľsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

22.2.2022, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poľsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

28.6.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Karanténa a podmienky vstupu do SR od 9. júla 2021

7.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zpráva o provádění nařízení o harmonizaci některých předpisů v sociální oblastiArchív

2.11.2021, Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Provádění některých ustanovení týkajících se přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravěArchív

26.9.2017, Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Režim řidičůGarancia

6.6.2006, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Parlament schválil zákon o strategických investíciáchGarancia

29.4.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Žiadosť o registráciu platiteľa DPHArchív

16.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príklady k rozhodným časom vo väzbe na poskytovanie stravného počas zahraničnej pracovnej cestyArchív

6.7.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Výjimky z nařízení (ES) č. 561/2006 udělené státy pro přepravu vozidlyArchív

19.2.2019, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Povinná karanténa po príchode zo zahraničia

15.10.2020, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Zákon o strategických investíciách schválila vláda, ide do parlamentuGarancia

15.2.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Preddavok pri zahraničnej pracovnej ceste alebo pri vyslaní do členského štátu Európskej únie vo vzťahu k mene - cudzia menaArchív

6.7.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 v silniční dopravě za období 2015-2016Archív

26.3.2019, Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika