dnes je 22.6.2024

Najnovšie

DPH u přepravních služeb 25: Kontrolní hlášeníGarancia

20.6.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... DPH pri prepravných službách 25: Kontrolné hlásenie Kontrolné hlásenie je špecifické daňové tvrdenie, ktoré je povinný podať platiteľ. Údaje, ktoré je platiteľ povinný uvádzať v kontrolnom hlásení, vychádzajú predovšetkým z evidencie na účely dane z pridanej hodnoty, ktoré je platiteľ povinný viesť podľa ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Predaj ojazdeného automobilu nadobudnutého z autobazáru a DPH v roku 2024Garancia

17.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník obstaral v roku 2023 ako neplatiteľ DPH ojazdené auto od autobazáru, kde bola uplatnená osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 66 ZDPH . V roku 2024 sa stal platiteľom DPH a chcel by toto auto predať firme v SR. Bude musieť pri predaji tohto auta vystaviť faktúru ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podrobnosti k oznámeniu č. 124/2024 Z. z. - Oznámenie MD SR o vydaní rozhodnutia č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom zneníGarancia

14.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Hlava 1 leteckého predpisu L 1 Spôsobilosť leteckého personálu, ktorý bol vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008, sa dopĺňa bodom 1.2.2.4. V zmysle tohto doplnenia, na uskutočňovanie profesionálnej činnosti ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovná evidencia dlhodobého majetku v podielovom spoluvlastníctve v roku 2024Garancia

14.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník kúpil na základe kúpnej zmluvy a následného vkladu do podnikania dve budovy (sklady) a pozemok ako spoluvlastnícky podiel v 1/2 pomere k celku v roku 2019. V roku 2024 odkúpil aj druhý spoluvlastnícky podiel k pozemku, čiže vlastní už celok. Má tento druhý podiel do ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

DPH u přepravních služeb 24: Souhrnné hlášeníGarancia

13.6.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... DPH pre prepravné služby 24: Súhrnné hlásenie Platiteľ, ktorý poskytuje prepravné služby s miestom plnenia v inom členskom štáte, je povinný podať aj súhrnné hlásenie. Ide o prípady, keď platiteľ poskytuje prepravné služby podľa § 9 ods. 1 ZDPH, s výnimkou poskytnutia služby, ktorá je v inom členskom ...

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: Doprava a logistika

Podmienky uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2024Garancia

13.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ dosahuje v roku 2024 príjmy na základe živnostenského oprávnenia. Nie je registrovaný ako platiteľ DPH podľa § 4 ZDPH . Živnostník je však registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona  o DPH. Preukázateľné výdavky súvisiace s jeho činnosťou sú zanedbateľné. Bude si môcť živnostník ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Úplatky verzus lobing v účtovníctveGarancia

12.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Úplatky sú, bohužiaľ, v súčasnosti bežnou súčasťou podnikateľského života. Predstavujú najčastejšie výdavky charakteristické väzbou na kontakty „správnych” osôb, ktoré si za to nechávajú platiť. V prípade, ak ide o úplatky, resp. iné výhody, možno hovoriť o korupčnom charaktere takého ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Časová metóda odpisovania majetkuGarancia

11.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V zmysle ustanovenia § 26 ods. 6 ZDP sa pri zákonom vymedzených druhoch majetku aplikuje tzv. „časová metóda odpisovania”, ktorá sa využíva pri majetku, ktorý má obmedzenú dobu použiteľnosti z hľadiska času. Táto „časová metóda odpisovania” sa aplikuje pri: otvárkach nových lomov, pieskovní ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zdaniteľná osoba a režim DPH pri nadobudnutí tovarov z IČŠ s inštaláciou alebo montážou v SRGarancia

10.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zdaniteľnou osobou na účely DPH je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Pri dodaní tovarov z iného ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Ministerstvo dopravy rozbehlo čerpanie prvých 677 miliónov eur z Programu SlovenskoGarancia

10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

... Päť dôležitých dopravných projektov už má zabezpečené peniaze z eurofondov. Rezort dopravy podpísal zmluvy o financovaní z Programu Slovensko na dve diaľnice, dve železničné modernizácie a nákup električiek pre Bratislavu. Ide o tzv. fázované projekty, ktoré sú už v realizácii. Okrem toho ministerstvo ...

viac článkov
Najčítanejšie

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2024Archív

28.12.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cestovné náhrady – sadzby pre rok 2024 S účinnosťou od 1. 1. 2024 boli zmenené sadzby, na základe ktorých sa vypočítavajú nároky zamestnancov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Vyhláška MPSV č. 398/2023 Zb. Stravné S účinnosťou od 1. 1. 2024 boli stanovené vyhláškou ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň silniční z pohledu dopravní firmyArchív

19.12.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cestná daň: Predmet dane cestná Úvod Daň cestná je upravená zákonom č. 16/1993 Zb. Jeho posledná zmena bola s účinnosťou od 1. 7. 2020 prebratá zákonom č. 299/2020 Zb., Ktorým sa mení niektoré daňové zákony v súvislosti s výskytom koronavírusy SARS CoV-2, pričom časťou III tohto zákona boli znížené ročnej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Doprava a logistika

Školení řidičů - referentů: Praktická příručkaArchív

4.4.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Školenie vodičov – referentov: Praktická príručka Úvod Vodiči tzv. referentských vozidiel, riadiace vozidlá kategórie: L – motocykle, vrátane štvorkoliek, M1 – motorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu osôb s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta vodiča, N1 – vozidlá s maximálnou hmotnosťou ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2024Garancia

12.3.2024, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vyhláška o užívaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtnym v roku 2024 V Zbierke zákonov SR vyšla vyhláška č. 41/2024 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 470/2012 Zb., o užívaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtnym, Účinná je od 1. 3. 2024. Vydanie novely vyhlášky bolo nevyhnutné z dôvodu transpozície ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném v roce 2024Garancia

5.3.2024, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nariadenie vlády o výške časových poplatkov, sadzieb mýta, zľavy na mýtnom v roku 2024 V Zbierke zákonov SR vyšlo nariadenie vlády č. 40/2024 Zb., ktorým sa mení nariadenie vlády č. 240/2014 Zb., o výške časových poplatkov, sadzieb mýta, zľavy na mýtnom ao postupe pri uplatnení zľavy na mýtnom, v znení ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

26.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

INTRASTAT – v roku 2024

18.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Cyber security v roku 2024

S hosťom Martinom Floriánom sme sa rozprávali o oblasti bezpečnosti digitálneho priestoru, súčasnými výzvami a nevyhnutnosťou rýchlejšieho z...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
24. týždeň (10. 6. 2024 - 17. 6. 2024)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,620 1,837 0,695 1,505 1,601

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.6.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,32 PLN (+0,01)
1 EUR24,95 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV