dnes je 28.5.2024

Najnovšie

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.5.2024, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ivan Poruban Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná? Odpoveď: Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/2731/2020, v ktorom je fyzickým osobám, fyzickým ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

DPH u přepravních služeb 21: Ručení příjemce zdanitelného plněníGarancia

23.5.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... DPH pri prepravných službách 21: Ručenie príjemcu zdaniteľného plnenia Platiteľ poskytujúci prepravné služby sa ako ktorýkoľvek iný platiteľ môže dostať do situácie, keď platiteľ, ktorý pre neho uskutočnil zdaniteľné plnenie, nezaplatil finančnému úradu z tohto plnenia daň a platiteľ príjemcu tohto zdaniteľného ...

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: Doprava a logistika

Podrobnosti k oznámeniu č. 104/2024 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SRGarancia

22.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 7 zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až c), e) a j) a § 23e ods. 1 všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorom môže v prípade regulácie cien podľa § 5 písm. b) a c) ustanoviť aj rozsah ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024Garancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Ak zamestnávateľ nemá smernicu o okuliaroch, môže ísť zamestnanec, ktorý pracuje s PC sám k očnému lekárovi, ktorý posúdi potrebu okuliarov, a potom si dať preplatiť účet za okuliare? Odpoveď: Legislatívna úprava: Nariadenie vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výdavky na občerstvenie obchodných partnerov v roku 2024Archív

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník je platiteľom DPH a podniká v oblasti predaja nábytku, a to aj prostredníctvom e-shopu.  Môže si do daňových výdavkov zahrnúť nákup kávy, ktorú ponúka zákazníkom, keď prídu do firmy obzrieť si alebo zakúpiť tovar? Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 595/2003 Z. z ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Je vzduchotechnika vyhradeným technickým zariadením, na ktoré treba revíziu? Odpoveď: Legislatívna úprava: Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Pohľad autora na problematiku: ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Variantné riešenia obstarania nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník podnikajúci v maloobchode si v máji 2024 objednal na zákazku projekt výstavby skladu, ktorý bude realizovať. Dodávateľská firma vyhotovila až 3 varianty a živnostník pre skutočnú výstavbu použije len jeden, ktorý sa mu bude javiť ako najvhodnejší. Ako sa uvedené skutočnosti ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Predpracovné stretnutieGarancia

20.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Predpracovné stretnutie je jedným z dobrých nástrojov, ako u pracovníkov zlepšiť povedomie a postoj k bezpečnosti pri práci. Taktiež tu vieme pred začiatkom prác presne upozorniť na riziká, ktoré pri plánovanej činnosti budú „číhať” na pracovníkov, poprípade vieme zodpovedať otázky z ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Subdodávka stavebných prác a režim samozdanenia v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník Anton v pozícii subdodávateľa fakturuje dodávku stavebných prác v tuzemsku, ktoré sú uvedené v sekcii F klasifikácie CPA živnostníkovi Petrovi, ktorý je rovnako v pozícii subdodávateľa a ten ich fakturuje živnostníkovi Jurajovi ako hlavnému dodávateľovi. Živnostník ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Poskytnutie daru v kontexte daňových výdavkovGarancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V zásade treba skonštatovať, že daňový výdavok (náklad) je možné zahrnúť do daňových výdavkov len za podmienok stanovených v zákone o dani z príjmov. Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) je daňovým výdavkom výdavok ...

Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
Najčítanejšie

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2024Archív

28.12.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cestovné náhrady – sadzby pre rok 2024 S účinnosťou od 1. 1. 2024 boli zmenené sadzby, na základe ktorých sa vypočítavajú nároky zamestnancov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Vyhláška MPSV č. 398/2023 Zb. Stravné S účinnosťou od 1. 1. 2024 boli stanovené vyhláškou ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň silniční z pohledu dopravní firmyArchív

19.12.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cestná daň: Predmet dane cestná Úvod Daň cestná je upravená zákonom č. 16/1993 Zb. Jeho posledná zmena bola s účinnosťou od 1. 7. 2020 prebratá zákonom č. 299/2020 Zb., Ktorým sa mení niektoré daňové zákony v súvislosti s výskytom koronavírusy SARS CoV-2, pričom časťou III tohto zákona boli znížené ročnej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Doprava a logistika

Školení řidičů - referentů: Praktická příručkaArchív

4.4.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Školenie vodičov – referentov: Praktická príručka Úvod Vodiči tzv. referentských vozidiel, riadiace vozidlá kategórie: L – motocykle, vrátane štvorkoliek, M1 – motorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu osôb s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta vodiča, N1 – vozidlá s maximálnou hmotnosťou ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2024Garancia

12.3.2024, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vyhláška o užívaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtnym v roku 2024 V Zbierke zákonov SR vyšla vyhláška č. 41/2024 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 470/2012 Zb., o užívaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtnym, Účinná je od 1. 3. 2024. Vydanie novely vyhlášky bolo nevyhnutné z dôvodu transpozície ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném v roce 2024Garancia

5.3.2024, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nariadenie vlády o výške časových poplatkov, sadzieb mýta, zľavy na mýtnom v roku 2024 V Zbierke zákonov SR vyšlo nariadenie vlády č. 40/2024 Zb., ktorým sa mení nariadenie vlády č. 240/2014 Zb., o výške časových poplatkov, sadzieb mýta, zľavy na mýtnom ao postupe pri uplatnení zľavy na mýtnom, v znení ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

LinkedIn – prakticky pre personalistov

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ivana Brutenič, Jana Sliacka

Praktický workshop, počas ktorého si rady a tipy vyskúšate priamo na svojom PC. Zmeny môžete rovno aplikovať a začať LinkedIn využívať efektívnejšie. Využite databázu 500 000 Slovákov a 1 200 000 Čechov na LinkedIne efektívne a nájdite ľudí, ktorí nie sú na pracovných portáloch. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Špecialista pracovného práva

19.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Vzdelávací kurz poskytuje originálne zloženie tém z oblasti pracovného práva: vybrané časti zákonníka práce, GDPR pre personalistov, sociálny fond a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Cyber security v roku 2024

S hosťom Martinom Floriánom sme sa rozprávali o oblasti bezpečnosti digitálneho priestoru, súčasnými výzvami a nevyhnutnosťou rýchlejšieho z...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 10.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v legislatíve cestnej dopravy pre dopravcov, logistické firmy a prepravcov

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 12.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
18. týždeň (29. 4. 2024 - 6. 5. 2024)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,655 1,872 0,703 1,570 1,602

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.5.2024
1 EUR1,08 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,26 PLN (-0)
1 EUR24,74 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV