Darček k Vášmu predplatnému
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
36. týždeň (2.9.2019 - 8.9.2019)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,334 1,521 0,561 1,216 1,198

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2019 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.9.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,89 GBP (+0,01)
1 EUR4,34 PLN (+0,01)
1 EUR25,89 CZK (0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Najnovšie

ÚvodníkGarancia

19.9.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, prinášame Vám septembrové číslo online časopisu Sprievodca svetom dopravcu. Pri prepravách do nečlenských štátov EÚ dopravca okrem Licencie Spoločenstva potrebuje povolenie na vstup do nečlenského štátu EÚ. V prípade ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

ČlánkyGarancia

19.9.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Opakované prepravy do nečlenských štátov EÚGarancia

19.9.2019, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., Žilinská univerzita v Žiline Pri prepravách do nečlenských štátov EÚ dopravca okrem Licencie Spoločenstva potrebuje povolenie na vstup do nečlenského štátu EÚ. V prípade opakovaných prepráv do nečlenských štátov EÚ nie je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Mýto platné pre nákladné vozidlá pre rok 2019Garancia

19.9.2019, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Mýtne poplatky po nákladoch na mzdu vodiča, nákladoch na pohonné látky a odpis vozidla, predstavujú jedny z najvyšších nákladoch dopravcov. Podľa Dopravnej politiky Európskej únie postupne jednotlivé ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Otázky a odpovedeGarancia

19.9.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie zabezpečovacej zmenky u dlžníka na nákup nákladného motorového vozidla v roku 2019Garancia

19.9.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosili by sme o radu. My ako vystaviteľ zmenky sme uzatvorili dohodu o vydaní a vyplnení zmenky, kde sa v bode vyplňovacie právo uvádza, že prijímateľ zmenky je oprávnený vyplniť zmenku, ak nebude riadne a včas splnený zmluvný záväzok ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Nákup automobilu a zaradenie do odpisovej skupiny od 1.1.2020Garancia

19.9.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plánujeme kúpiť v tomto mesiaci nové auto do firmy, (s. r. o. sme od 02/2019), nie sme platca DPH. Aktuálne sa dá hodnota auta odpisovať 4 roky. Po zmene zákona, nakoľko budeme pravdepodobne mikrodaňovníkom, bude možné urobiť odpis naraz. Bude ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Ustanovení o přepravě v kusechGarancia

17.9.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovenia o preprave v kusoch Pokiaľ nie je stanovené inak, kusy môžu byť prepravované: v uzavretých vozidlách alebo v uzavretých kontajneroch alebo v zaplachtovaných vozidlách alebo v zaplachtovaných kontajneroch alebo v nekrytých vozidlách alebo v nekrytých ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Klasifikace nebezpečných věcíGarancia

10.9.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia nebezpečného tovaru Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nové preukazy pre osoby, ktoré sú poverené výkonom kontrol na diaľniciachGarancia

9.9.2019, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. októbra 2019 je účinná Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 266, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z. , ktorou sa vykonávajú ...
viac
Najčítanejšie

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
viac

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Digitálny tachograf - REŽIM OUTArchív

25.8.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vodiči cestnej dopravy sa čoraz viacej stretávajú s digitálnymi tachografmi, ktorými v rámci členských krajín EÚ od 1.5.2006 musia byť vybavené všetky novoregistrované nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a tiež autobusy s výnimkou tých, ktoré ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

1.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa  § 7 ods. 1  zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj  suma základnej náhrady za kilometer jazdy  ( § 7 ods. 2 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 211/2019 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 213/2019 Z.z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 236/2019 Z.z. novela zák. č. 435/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 237/2019 Z.z. zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 266/2019 Z.z. novela vyhl. č. 19/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 27.8.2019 v čiastke č. 94)
  • 267/2019 Z.z. novela vyhl. č. 476/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 27.8.2019 v čiastke č. 94)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
,
Lektor:
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
26.9.2019, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
19.12.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
17.3.2020, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: