dnes je 25.11.2020

Najnovšie

DPH u přepravních služeb 19: Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výšiGarancia

24.11.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH u prepravných služieb 19: Spôsob výpočtu odpočtu dane v pomernej výške Ak platiteľ uplatňuje nárok na odpočet dane ako pre účely svojich uskutočnených plnení, tak na iné účely, má nárok na odpočet dane v pomernej výške, ktorá zodpovedá rozsahu použitia na ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Slovenské firmy sa môžu zapojiť do výzvy v oblasti vodíkových technológií

24.11.2020, Zdroj: SITA

Slovensko vyhlasuje výzvu pre projekty IPCEI (Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) v oblasti vodíkových technológií. Ako ďalej informuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je určená spoločnostiam so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa ...

R3 na Orave: Zakrátko Národná diaľničná spoločnosť podpíše zmluvu na jej výstavbuGarancia

23.11.2020, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť

Národná diaľničná spoločnosť podpíše v druhej polovici decembra zmluvu na vybudovanie rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou. Národná diaľničná spoločnosť podpíše v druhej polovici decembra zmluvu na vybudovanie rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín ...

COVID-19 - Podpora vo forme odkladu splácania úveru je stále aktuálnaGarancia

20.11.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z foriem podpory poskytovanej podnikateľským subjektom, ktorých ekonomická pozícia a finančná stabilita bola výrazne znížená pandémiou a ohrozila ich likviditu a solventnosť, je odklad splátok poskytnutých úverov. Jeho vplyv má v  ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone pracovnej činnostiGarancia

20.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci opatrení, ktoré sa prijímajú počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, schválila NR SR vládny návrh zákona, ktorý novelizuje zákon č.  461/ ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Čo by sa malo zmeniť v zákone o byrokracii?Garancia

20.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V súčasnom období prebieha  pripomienkové konanie  k novele zákona č.  177/2018 Z. z.  o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

COVID-19 - Formy finančnej podpory - II. vlna pandémieGarancia

20.11.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na druhú vlnu pandémie vláda SR zareagovala svojím rozhodnutím predĺžiť mechanizmus poskytovania pomoci vo forme poskytovania „korona príspevkov“ pre zamestnávateľov a SZČO do marca 2021. V rámci tohto predĺženia boli prijaté zmeny ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podpisový vzor konateľaGarancia

20.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor PODPISOVÝ VZOR Dolu podpísaný, Ján Veselý,  narodený ........................, r. č. ..............................., číslo OP: ........ bytom ................................., ako ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Priemyselná výroba - vývoj ukazovateľov finančnej zaťaženostiGarancia

20.11.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasťou komplexnej ekonomickej analýzy odvetvia ( podniku ) je aj hodnotenie vývoja ukazovateľov, ktoré charakterizujú jej finančnú zaťaženosť. Jej miera poskytuje informáciu o schopnosti zabezpečiť jednoduchú reprodukciu prevádzkového ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnaniaGarancia

20.11.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte. Taktiež pre osoby, ktoré nie sú občanmi SR a majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte v prihraničných oblastiach do 30 ...

viac článkov
Najčítanejšie

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Novela zákona o pozemních komunikacích umožňující odtažení vozidla, u něhož skončila platnost technické prohlídkyArchív

12.5.2020, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o pozemných komunikáciách umožňujúci odtiahnutie vozidla, ktorého skončila platnosť technickej kontroly Dňa 30. 4. 2020 nadobudol účinnosť ďalší novelizácie zákona č. 13/1997 Zb. O pozemných komunikáciách (ďalej len: "zákon o pozemných ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Doprava a logistika

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidlaArchív

1.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa  § 7 ods. 1  zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj  suma základnej náhrady za kilometer jazdy  ( § 7 ods. 2 ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika

Digitálny tachograf - REŽIM OUTArchív

25.8.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodiči cestnej dopravy sa čoraz viacej stretávajú s digitálnymi tachografmi, ktorými v rámci členských krajín EÚ od 1.5.2006 musia byť vybavené všetky novoregistrované nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a tiež autobusy s výnimkou tých, ktoré ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Archív

6.8.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preprava podľa 1.1.3.6 ADR (tzv. Podlimitné množstvo) Preprava podlimitního množstvo Ďalším ustanovením, ktoré zmierňuje povinnosti pri preprave nebezpečných vecí, je pododdiel 1.1.3.6 Dohody ADR. Tu sú stanovené podlimitné množstvo nebezpečných látok v kusoch, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

3.12.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

9.12.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Na čo si dať pozor v rámci obliekania na videokonferencie

Lektor: Sandra Brožová

Dátum: 30.11.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 1.12.2020

Čas konania: 13:00 - 14:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
46. týždeň (9. 11. 2020 - 15. 11. 2020)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,163 1,353 0,561 0,988 1,048

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.11.2020
1 EUR1,19 USD (-0)
1 EUR0,89 GBP (+0,01)
1 EUR4,47 PLN (-0)
1 EUR26,26 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV