dnes je 29.7.2021

Najnovšie

Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaciGarancia

27.7.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ustanovenia o nakládke, vykládke a manipulácii Nakladanie a vykladanie vozidiel Pred naložením nebezpečných tovarov do vozidiel je dohodou ADR predpísaná vizuálna prehliadka vozidla a jeho výbavy ADR vrátane hasiacich prístrojov a značenie vozidla. Ďalej sa vykonáva kontrola dokladov predpísaných ADR ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Bratislavské letisko vybavilo v júni 32 330 cestujúcichGarancia

26.7.2021, Zdroj: SITA

... Bratislavské letisko vybavilo v prvom mesiaci letnej dovolenkovej sezóny 2021 na príletoch a odletoch spolu 32 330 cestujúcich. V prechádzajúcom roku, ktorý bol výrazne poznačený pandémiou, bolo počas júna vybavených iba 2176 osôb. Informoval o tom hovorca letiska Matúš Hrabovský. Bratislavské letisko ...

Rakúsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19Garancia

23.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

... Podmienky vstupu do Rakúska. Podmienky vstupu do Rakúska Aktuálny text vyhlášky o vstupe do Rakúska počas COVID-19 - právny predpis v nemeckom jazyku Hraničné priechody Prekračovať hranicu je však naďalej možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. Zdravotné hliadky zostávajú zatiaľ ...

Maďarsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19Garancia

23.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

... Podmienky vstupu do krajiny. Podmienky vstupu do krajiny Pravidlá pre vstup občanov krajín EÚ/EHP a štátnych príslušníkov tretích krajín sa riadia platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj dohodami uzavretými na bilaterálnej úrovni ako pred nástupom COVID-19. Od 23. júna 2021 sa rušia ...

Jazda tunelom Bôrik bude komfortnejšia a bezpečnejšiaGarancia

23.7.2021, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť

... Od pondelka 26. júla budeme v tuneli Bôrik obnovovať ochranný náter sekundárneho ostenia tunela. Zlepšíme tým svetelné podmienky v tuneli, čím zvýšime komfort a bezpečnosť motoristov. Práce si vyžiadajú úplnú uzáveru pravej tunelovej rúry (smer Prešov). Od pondelka 26. júla budeme v tuneli Bôrik ...

Povinná výbava dopravních jednotek, které přepravují nebezpečné věciGarancia

22.7.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Povinná výbava dopravných jednotiek, ktoré prepravujú nebezpečný Povinná výbava dopravných jednotiek Dohoda ADR ukladá dopravcom predpísané vybavenie dopravnej jednotky, a to v nasledujúcom rozsahu pre všetky vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar. Bezpečnostná výbava na všeobecné účely: pre každé vozidlo ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Další manipulační prostředkyGarancia

22.7.2021, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ďalšie manipulačné prostriedky Prostriedky a zariadenia na stohovanie Stohovacie žeriavy slúži k manipulácii s paletovými jednotkami, jednotlivými kusmi alebo zväzky dlhého materiálu spravidla v regálových skladoch, a to predovšetkým pri skladovaní do stredných výšok. Ovládanie je tlačidlové z krajiny ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Maďarsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19Garancia

22.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

... Podmienky vstupu do krajiny. Podmienky vstupu do krajiny Pravidlá pre vstup občanov krajín EÚ/EHP a štátnych príslušníkov tretích krajín sa riadia platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj dohodami uzavretými na bilaterálnej úrovni ako pred nástupom COVID-19. Od 23. júna 2021 sa rušia ...

Preprava tovaru medziročne vzrástla o 14,9 percentaGarancia

22.7.2021, Zdroj: SITA

... Preprava cestujúcich postupne precitá z koronakrízy, nákladná doprava v máji predstihla úroveň spred dvoch rokov. Objem prepraveného tovaru bol o 0,8 percenta vyšší ako v predkovidovom období. Preprava cestujúcich postupne precitá z koronakrízy, nákladná doprava v máji predstihla úroveň spred dvoch ...

Rakúsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19Garancia

22.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

... Podmienky vstupu do Rakúska. Podmienky vstupu do Rakúska Aktuálny text vyhlášky o vstupe do Rakúska počas COVID-19 - právny predpis v nemeckom jazyku Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska Od 19. mája 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. Preradenie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti maximálnych rozmerov a hmotnosti vozidiel však ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidlaArchív

1.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa  § 7 ods. 1  zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj  suma základnej náhrady za kilometer jazdy  ( § 7 ods. 2 a 3 ). Suma základnej náhrady je pre zamestnanca ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika

Přeprava omezeného množstvíArchív

1.1.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Preprava obmedzeného množstva Preprava obmedzeného množstva Z platnosti väčšiny ustanovenia prílohy A aj B sú vyňaté ďalej určité malé množstvá nebezpečných tovarov (tzv. Obmedzené množstvá), a to mimo triedu 1, 4.2, 6.2 a 7. Táto malé množstvá s udaním maximálneho možného objemu alebo maximálnej hmotnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Co je logistický řetězecArchív

23.11.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Čo je logistický reťazec Logistický reťazec (Logistic Chain) je názov pre dynamické prepojenie trhu spotreby s trhmi zdrojov (surovín, materiálov a polotovarov) z hmotného i nehmotného hľadiska, ktoré vychádza z dopytu konečného zákazníka a jeho cieľom je pružné, kvalitné a nákladovo ekonomicky výhodné ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor žaloby na obnovu konaniaGarancia

17.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Okresný súd ........................... ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
28. týždeň (12. 7. 2021 - 18. 7. 2021)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,414 1,611 0,622 1,255 1,169

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.8.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.7.2021
1 EUR1,18 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,59 PLN (+0,01)
1 EUR25,69 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Webináre, Online konferencie