Darček mesiaca
Účtovanie nákupu a prezutia zimných pneumatík v roku 2019

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na cestnú dopravu

Zákaz vjazdu do Ruska z Bieloruska v roku 2018

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
48. týždeň (26.11.2018 - 2.12.2018)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,267 1,459 0,626 1,227 1,224

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 11.12.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (+0,02)
 1 PLN4,29 EUR (+0,01)
 1 CZK25,87 EUR (+0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Pokuty za jazdu po diaľnici načierno už bude možné posielať aj do zahraničiaGarancia

12.12.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Na poslednom stretnutí ministrov dopravy v Bruseli informovalo rakúske predsedníctvo o prijatí dohody medzi Radou EÚ, Európskym parlamentom a Komisiou o smernici, ktorá umožní vymáhanie pokút od zahraničných ...
viac

Požadavky na zimní výbavuGarancia

11.12.2018, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiadavky na zimnú výbavu Používanie zimných pneumatík je stanovené § 40a zákona č. 361/2000 Zb. O premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cestnej premávke"), a v tomto ustanovení je uvedená povinnosť použiť v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Návrh novely zákona o dráhach predložený stranou SaS neprešiel do druhého čítaniaGarancia

10.12.2018, SITA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely zákona o dráhach strany predložený stranou Sloboda a Solidarita (SaS) nezískal v Národnej rade SR pri hlasovaní v stredu podporu a nedostal sa do druhého čítania. Liberáli navrhovali, aby samosprávne kraje mali možnosť objednávať regionálnu ...
viac

Minister dopravy úspešne bojoval za práva slovenských dopravcov aj vodičovGarancia

7.12.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky V skorých ranných hodinách dňa 4.12.2018 sa skončilo rokovanie rady ministrov pre dopravu, kde sa dohodli podmienky pre vodičov a cestných dopravcov v Európe. Po viac ako dvanásťhodinovom rokovaní bol prijatý ...
viac

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Pro plánování a řízení výroby vyplývají z teorie omezení tyto důležité závěry:Garancia

6.12.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre plánovanie a riadenie výroby vyplývajú z teórie obmedzenia tieto dôležité závery: a) diferencujú sa režimy práce na úzkom mieste a mimo nich, b) ekonomická výhodnosť výrobkov sa posudzuje podľa podielu príspevku na úhradu fixných nákladov a tvorby zisku, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2019Garancia

4.12.2018, Ing. Jan Brouček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoplatnenie vybraných komunikácií v štátoch Európy Nasledujúca tabuľka uvádza štáty Európy sa zavedeným spoplatnením vybraných komunikácií: Štát Web Belgicko http://www.viapass.be/ Bielorusko http://beltoll.by/ Bosna a Hercegovina http: //www.jpautoceste. ba / ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Miesto založenia živnosti v roku 2019Garancia

4.12.2018, JUDr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada by som sa na Vás obrátila s otázkou o mieste založenia živnosti. Momentálne som nezamestnaná a uvažujem o založení živnosti. Dá sa založiť aj v mieste inom ako je moje trvalé bydlisko? Mám potom nárok na príspevok z fondu rozvoja ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie nákupu a prezutia zimných pneumatík v roku 2019Garancia

3.12.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v SR ukladá zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Podľa § 38 citovaného zákona povinnosť používať zimné pneumatiky trvá od 15. novembra do 31. marca pre kategórie vozidiel M2, M3, N2 a N3, ak je ...
viac

Rekondičné pobytyGarancia

30.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podmienky poskytovania rekondičných pobytov upravuje § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zn.n.p., podľa ktorého je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania zamestnávateľ povinný zabezpečovať ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Garancia

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Požadavky na zimní výbavuGarancia

11.12.2018, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiadavky na zimnú výbavu Používanie zimných pneumatík je stanovené § 40a zákona č. 361/2000 Zb. O premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cestnej premávke"), a v tomto ustanovení je uvedená povinnosť použiť v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017
Najnovšie Právne predpisy
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 318/2018 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 323/2018 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 326/2018 Z.z. o registri krytých dlhopisov (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 327/2018 Z.z. o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 328/2018 Z.z. novela op. č. 303/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.12.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
10.1.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: