Darček k Vášmu predplatnému
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
32. týždeň (5.8.2019 - 11.8.2019)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,341 1,534 0,566 1,206 1,198

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.8.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.8.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,92 GBP (-0)
1 EUR4,35 PLN (-0)
1 EUR25,79 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Najnovšie

Program Zero WasteGarancia

22.8.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Program Zero Waste Čo je to Zero Waste Tento názov bol prvýkrát použitý v roku 1996 v Canberre (hlavné mesto Austrálie), kde sa politici a verejnosť dohodli na tom, že nebudú svoje územie zaťažovať skládkami a spaľovní a rozhodli sa vypracovať plán nakladania s ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Manká a škody v roku 2019Garancia

21.8.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček Právna úprava problematiky mánk a škôd je obsiahnutá v: § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z.   o účtovníctve v znení neskorších predpisov, opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zákazové dopravní značky B18 a B19Garancia

20.8.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákazové dopravné značky B18 a B19 zákazové dopravné značky B18 a B19 Výklad dopravných cestných značiek vzťahujúcich sa k cestnej preprave nebezpečných vecí: zákazová značka B18 Značka "Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad" zakazuje vjazd ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Garancia

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1  Všeobecné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a osobitosti postupu pri podaní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019Garancia

19.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa  § 6 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Povinností spoločníka v obchodnej spoločnosti v roku 2019Garancia

16.8.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podobne ako práva spoločníka, je možné i  povinnosti spoločníka rozdeliť na dve skupiny . Majetkové povinnosti Majetkové povinnosti  = povinnosti spoločníka, s ktorými je spojený záväzok na peňažné plnenie v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Podmienky pracovnej cesty v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný písomne určiť  5 základných podmienok  pracovnej cesty, pričom zákon o cestovných náhradách ( ZCN  ) nevymedzuje žiadne konkrétnejšie podmienky pre ich určenie. Určenie podmienok pracovnej cesty je jednostranným ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizáciu zákonov: č.  91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu, č.  311/2001 Z. z.  Zákonníka práce, č.  73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Platnost technické prohlídky u motocyklůGarancia

13.8.2019, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platnosť technickej prehliadky u motocyklov Novela zákona č. 56/2001 Zb., O technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, účinná od 1. 10. 2018, zmenila aj ustanovenie § 40 o pravidelnej kontrole technického stavu. Podľa novej právnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Charakteristika reverzní logistikyGarancia

8.8.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Charakteristika reverznej logistiky V rámci zelenej logistiky má svoje uplatnenie aj reverzný logistika. Táto oblasť sa zaoberá procesmi znovu použitia materiálov. Tak ako logistika má za cieľ dopraviť správny materiál, v správnom množstve, v správnom čase, na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
viac

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Digitálny tachograf - REŽIM OUTArchív

25.8.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vodiči cestnej dopravy sa čoraz viacej stretávajú s digitálnymi tachografmi, ktorými v rámci členských krajín EÚ od 1.5.2006 musia byť vybavené všetky novoregistrované nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a tiež autobusy s výnimkou tých, ktoré ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

1.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa  § 7 ods. 1  zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj  suma základnej náhrady za kilometer jazdy  ( § 7 ods. 2 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 196/2019 Z.z. Protokol, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (vyšlo dňa: 8.7.2019 v čiastke č. 73)
  • 198/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave (vyšlo dňa: 9.7.2019 v čiastke č. 74)
  • 211/2019 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 213/2019 Z.z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 236/2019 Z.z. novela zák. č. 435/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 237/2019 Z.z. zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
,
Lektor:
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
18.9.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
17.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: