dnes je 20.6.2021

Najnovšie

Automobilový sektor žiada presunúť účinnosť zákona o kurzarbeite na skorší termínGarancia

18.6.2021, Zdroj: SITA

... Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR) žiada prehodnotiť rozhodnutie naviazať poskytovanie podpory na udržania zamestnanosti na COVID automat. Ako ďalej zástupcovia automobilového sektora informovali na tlačovej besede, zároveň požadujú presunutie účinnosti zákona o kurzarbeite na skorší termín ako ...

Rezort dopravy rieši poskytnutie štátnej pomoci vo výške okolo 8 miliónov eur pre letiskové spoločnostiGarancia

18.6.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo dopravy rieši poskytnutie štátnej finančnej pomoci vo výške okolo 8 miliónov eur pre viaceré letiskové spoločnosti. Podporu zo strany štátu by mali dostať Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, Letisko Košice - Airport Košice, Letisko Piešťany, Letisko Poprad-Tatry a Letisková spoločnosť ...

Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcíGarancia

17.6.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Školenie vodičov, bezpečnostných poradcov a ostatných osôb podieľajúcich sa na preprave nebezpečných vecí školenie vodičov Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci sú formou základného minimálne osmnáctihodinového kurzu (výukové hodina má 45 minút) školení na to, aby získali nasledujúce základné ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky bude možné uložiť do dvoch rokovGarancia

17.6.2021, Zdroj: SITA

... Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky bude možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti zo strany prevádzkovateľa vozidla. Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky bude možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel ...

NDS: Tender na zhotoviteľa zeleného mosta je potrebné zrušiťGarancia

17.6.2021, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť

... Národná diaľničná spoločnosť pristúpila k rozhodnutiu zrušiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby D3 Zelený most Svrčinovec. Dôvodom zrušenia tendra je, že Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejné obstarávanie na Modernizáciu koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou a ...

NRSR bol predložený návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o dráhachGarancia

16.6.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národnej rade SR bol predložený na prerokovanie návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Navrhované zmeny v zákone: zosúladenie lehoty na prijatie žiadostí o pridelenie kapacity s delegovaným rozhodnutím Komisie (EÚ) ...

V Bratislave štartuje komplexná oprava mosta na D2Garancia

16.6.2021, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť

... Prípravné práce predchádzajúce oprave diaľničného mosta D2 nad traťou ŽSR v bratislavskom Lamači sme spustili koncom mája. Vybudovali sme prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom. Prípravné práce predchádzajúce oprave diaľničného mosta D2 nad traťou ŽSR v bratislavskom Lamači sme spustili ...

Pozor na to čo dovážate z Ukrajiny - platia prísne pravidláGarancia

16.6.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Začína sa letná turistická sezóna a cestovanie je opäť v kurze. Pri návšteve našich východných susedov však nezabúdajte, že aj cezhraničná nákupná turistika podlieha prísnym pravidlám. V opačnom prípade by sa výlet na Ukrajinu nemusel vyplatiť. Na niektoré druhy dovážaného tovaru v batožine sa totiž ...

Trh flexibilných kancelárskych priestorov sa vlani vyvíjal najdynamickejšie v strednej a východnej EurópeGarancia

16.6.2021, Zdroj: SITA

... Trh flexibilných kancelárskych priestorov sa v minulom roku vyvíjal najdynamickejšie v strednej a východnej Európe. Ako ďalej uvádza najnovší report globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, najviac takýchto priestorov sa nachádza v Londýne, kde dosahujú pomer takmer 6 % z celkového počtu kancelárií ...

V máji elektronický výber mýta priniesol pre diaľničiarov takmer 20 miliónov eurGarancia

16.6.2021, Zdroj: SITA

... V máji sa prostredníctvom elektronického výberu mýta vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) celkovo 19,64 milióna eur. Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vybralo 13,21 milióna eur. Informoval o tom manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll Anton ...

viac článkov
Najčítanejšie

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti maximálnych rozmerov a hmotnosti vozidiel však ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidlaArchív

1.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa  § 7 ods. 1  zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj  suma základnej náhrady za kilometer jazdy  ( § 7 ods. 2 a 3 ). Suma základnej náhrady je pre zamestnanca ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika

Přeprava omezeného množstvíArchív

1.1.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Preprava obmedzeného množstva Preprava obmedzeného množstva Z platnosti väčšiny ustanovenia prílohy A aj B sú vyňaté ďalej určité malé množstvá nebezpečných tovarov (tzv. Obmedzené množstvá), a to mimo triedu 1, 4.2, 6.2 a 7. Táto malé množstvá s udaním maximálneho možného objemu alebo maximálnej hmotnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Co je logistický řetězecArchív

23.11.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Čo je logistický reťazec Logistický reťazec (Logistic Chain) je názov pre dynamické prepojenie trhu spotreby s trhmi zdrojov (surovín, materiálov a polotovarov) z hmotného i nehmotného hľadiska, ktoré vychádza z dopytu konečného zákazníka a jeho cieľom je pružné, kvalitné a nákladovo ekonomicky výhodné ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor žaloby na obnovu konaniaGarancia

17.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Okresný súd ........................... ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

23.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
22. týždeň (31. 5. 2021 - 6. 6. 2021)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,355 1,551 0,617 1,190 1,149

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.6.2021
1 EUR1,19 USD (-0,01)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,54 PLN (+0,03)
1 EUR25,51 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV