Darček k Vášmu predplatnému
Nelegálne zamestnávanie a jeho kontrola v cestnej nákladnej doprave

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
19. týždeň (3.6.2019 - 9.6.2019)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,368 1,564 0,616 1,217 1,198

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2019
 1 USD1,13 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,26 EUR (+0,01)
 1 CZK25,61 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravěGarancia

18.6.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školenie vodičov, bezpečnostných poradcov a ostatných osôb podieľajúcich sa na preprave školenie vodičov Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci sú formou základného minimálne osmnáctihodinového kurzu (výukové hodina má 45 minút) školení na to, aby ...
viac
Zámok
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výhrady vodiča v cestnej nákladnej dopraveGarancia

17.6.2019, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, s výnimkou niektorých prepráv, sa podstatná časť prepráv realizuje podľa Dohovoru CMR. Výnimku predstavujú iba poštové zásielky, preprava mŕtvych osôb a  ...
viac
Zámok

Prenájom auta medzi nepodnikateľom a podnikateľom z pohľadu transferovej dokumentácie v roku 2019Garancia

17.6.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.,, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO nepodnikateľ, chce prenajať osobné auto s. r. o., v ktorej je sám majiteľom a konateľom. Môže tak urobiť aj za 50 € ročne? A môže s. r. o. účtovať všetky náklady na PHM, opravu a údržbu auta, poistné ...
viac
Zámok

Preukazovanie spotreby pohonných látok pri prenájme motorového vozidla v roku 2019Garancia

17.6.2019, Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jeden z konateľov spoločnosti s. r. o. (sú dvaja) využíva počas roka na služobné cesty mot. vozidlo, ktoré nie je a ani nebolo v majetku spoločnosti, nie je vo vlastníctve žiadneho konateľa, má ho požičané ...
viac
Zámok

Novela zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov účinná od 30.6.2019Garancia

14.6.2019, JUDr. Ján Nociar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 30. 6. 2019 je účinný zákon č. 149/2019 Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. ocestnej doprave vznení neskorších predpisov (ďalej len zákon) aktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony. Tento právny predpis ustanovil, že: ...
viac

Zelená a reverzní logistikaGarancia

13.6.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Charakteristika a vývoj zelenej logistiky Pojem green logistika (zelená logistika) sa dostáva do popredia cca posledné desaťročie. Je to spôsobené aj tým, že firmy si veľmi dobre uvedomujú, aké negatívne vplyvy predstavujú logistické činnosti na znečistenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Refundácia spotrebnej dane zo zahraničiaGarancia

12.6.2019, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Štáty Európskej únie od roku 2010 majú povinnosť dodržiavať minimálnu úroveň zdaňovania spotrebnej dane z minerálnych olejov podľa dvoch právnych noriem. Prvou je Smernica Rady 20023/96/ES z 27. októbra ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Používání manipulační dočasné registrační značkyGarancia

11.6.2019, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Používanie manipulačné dočasné registračné značky Pri predaji vozidla predajcu kupujúcemu vozidlo zaregistruje v registri motorových vozidiel alebo vydá tzv. Prevozné papierovú zelenú registračnú značku (ďalej len: "manipulačné dočasná registračná značka"). ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Školení řidičů referentůGarancia

4.6.2019, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školenie vodičov referentov Úvod Vodiči tzv. Referentských vozidiel, riadiace vozidlá kategórie: L - motocykle, vrátane štvorkoliek; M1 - motorové vozidlá určené hlavne na prepravu osôb s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta vodiča; N1 - vozidlá s ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018

Novely vyhlášok Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej a emisnej kontroly od 15.5.2019Garancia

4.6.2019, JUDr. Ján Nociar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 15. 5. 2019 je účinná novela Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly a ktorá je vykonávacím predpisom k zákonu č. 106/2018 Z. z. o ...
viac
Najčítanejšie

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...
viac
Zámok

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Digitálny tachograf - REŽIM OUTArchív

25.8.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vodiči cestnej dopravy sa čoraz viacej stretávajú s digitálnymi tachografmi, ktorými v rámci členských krajín EÚ od 1.5.2006 musia byť vybavené všetky novoregistrované nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a tiež autobusy s výnimkou tých, ktoré ...
viac
Zámok

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
viac
Zámok

Registrační značka elektrického vozidlaGarancia

7.5.2019, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Registračná značka elektrického vozidla Od 1. októbra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 56/2001 Zb. O podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, kde sa v ustanovení § 7b zavádza vedľa registračnej značky na želanie aj registračné značka ...
viac
Zámok
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 174/2019 Z.z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 175/2019 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020 (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 177/2019 Z.z. novela op. č. 258/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 179/2019 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 180/2019 Z.z. Dodatok Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 181/2019 Z.z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 182/2019 Z.z. novela op. č. 295/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
18.9.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
17.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: