Darček mesiaca
Zákon o cestnej doprave s účinnosťou od 1.1.2019

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
6. týždeň (4.2.2019 - 10.2.2019)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,237 1,439 0,568 1,214 1,198

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.2.2019
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,33 EUR (-0)
 1 CZK25,65 EUR (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Štíhlá výrobaGarancia

21.2.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Splnomocnenie pracovníkov, víceprofesnost, procesné organizácie Eliminácia strát je u štíhlej výroby podporovaná zmenou podnikovej kultúry, organizácie riadenia i štýlu riadenia. K odhaľovanie a elimináciu strát prispieva pridelenie širších právomocí pracovným ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Prvky systému štíhlé výrobyGarancia

21.2.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Splnomocnenie pracovníkov, víceprofesnost, procesné organizácie Eliminácia strát je u štíhlej výroby podporovaná zmenou podnikovej kultúry, organizácie riadenia i štýlu riadenia. K odhaľovanie a elimináciu strát prispieva pridelenie širších právomocí pracovným ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Začnú sa viaceré veľké eurofondové dopravné projektyGarancia

21.2.2019, Zdroj: SITA
V tomto roku sa začnú viaceré veľké eurofondové projekty vo verejnej osobnej doprave a cestnej infraštruktúre. Za finančné prostriedky Európskej únie pribudnú aj nové vlaky a zmodernizované cesty. V tomto roku sa začnú viaceré veľké eurofondové projekty vo ...
viac

Fajčenie a ochrana zdravia v gastroprevádzkachGarancia

20.2.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom o „nefajčení”, sa aj gastroprevádzky prispôsobili svetovému trendu. Podľa dostupných údajov je v dyme z tabaku identifikovaných viac ako šesťdesiat látok s karcinogénnymi účinkami. Sú obsiahnuté priamo v tabaku alebo vznikajú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Výjimky z nařízení (ES) č. 561/2006 udělené státy pro přepravu vozidlyGarancia

19.2.2019, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výnimky z nariadenia (ES) č. 561/2006 udelené štáty pre prepravu vozidlami Výnimky udelené štáty z nariadenia (ES) č. 561/2006 podľa článku 13 odseku 1 pre prepravu vozidlami Poznámka Rakúsko Belgicko Bulharsko Chorvátsko Cyprus Česko Dánsko Estónsko Fínsko ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na lešeniachGarancia

18.2.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zabezpečenie proti pádu Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca práce zabezpečuje proti pádu kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu a) ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Hlava štátu odobrila novelu zákona o dráhach

13.2.2019, Zdroj: SITA
Novela zákona o dráhach, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska, prevezme európske smernice o železničnej doprave. Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o interoperabilite železničného systému v EÚ a o bezpečnosti železníc z 11. mája 2016 delegujú značnú ...
viac

Zahraniční pracovní cestyGarancia

12.2.2019, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraničné pracovné cesty zahraničné pracovné cesty, podľa § 154 zákona č. 262/2006 Zb. cesta vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky. Samozrejme, že nejde o hocijakú cestu, ale o cestu v zmysle § 42 ZP (Zákonníka práce), tj. O časovo obmedzené vyslanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Charakteristika finančnej leverage firmy v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre zvýšenie komplexnosti analýzy ekonomickej pozície firmy je dôležité aj hodnotenie vývoja úrovne jej finančnej zaťaženosti. Ide o mieru financovania reprodukcie prevádzkového cyklu cudzími zdrojmi. Má veľmi úzku väzbu na prevádzkovú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 2. 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č.  4/2019 Z. z. , ktorou sa novelizuje zákon č.  321/2014 Z. z.  o energetickej efektívnosti. Zákon o energetickej efektívnosti definuje zmluvu energetickej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garancia

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inteligentný tachograf a integrovaný váhový systém na vozidle (on board unit) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/53 / ES, ktorou sa pre niektorých vozidiel v spoločenstve maximálne ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Garancia

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 6/2019 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 7/2019 Z.z. novela op. č. 337/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
16.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: