Darček mesiaca
Nelegálne zamestnávanie a jeho kontrola v cestnej nákladnej doprave

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
14. týždeň 1.4.2019 - 7.4.2019)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,344 1,547 0,573 1,241 1,198

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.4.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,27 EUR (-0)
 1 CZK25,66 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Jakost u zdroje, prevence a štíhlost zajišťovaná v předvýrobních etapáchGarancia

18.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalita pri zdroji, prevencia a štíhlosť zabezpečovaná v predvýrobných etapách Systém štíhlej výroby je nemysliteľný bez prevencia voči nezhodám s požiadavkami. Úzko je prepojený s TQM. Kvalita pri zdroji znamená, že preventívne aj kontrolné operácie by mali ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Daň z příjmů: Způsoby pořízení vozidlaGarancia

16.4.2019, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň z príjmov: Spôsoby obstaranie vozidlá Možnosti obstaranie vozidla Právnická osoba môže zaobstarať vozidlo pre svoju činnosť (za účelom jeho používania alebo predaja) napr. Kúpi, výmenou, vkladom do majetku, darom, pri transformácii podniku, pri kúpe ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrh zmien v pravidlách o cestnej premávke v oblasti sankcií správnych deliktov držiteľa vozidlaGarancia

15.4.2019, pplk. RNDr. Tatiana HAJDÚKOVÁ PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 bol Ministerstvom vnútra SR predložený návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. ocestnej premávke. Novelou sa súčasne navrhujú zmeny adoplnenie v zákone č. ...
viac

Výkonnostní průhlednost a vizualizaceGarancia

11.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkonnostný transparentnosť a vizualizácie Štíhla výroba využíva sústavy procesne orientovaných výkonnostných ukazovateľov, ku ktorým patrí: dodržiavanie termínov, priebežná doba, podiel nezhôd, doba obratu zásob, podiel činností nepridávajúcich hodnotu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Přeposílání přestupků spáchaných v členských státech EUGarancia

9.4.2019, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preposielanie priestupkov spáchaných v členských štátoch EÚ Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky je prvoradým cieľom dopravnej politiky Európskej únie s cieľom znižovať počet usmrtených a zranených osôb, vrátane škôd na majetku. Významným prvkom tejto politiky ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pracovné odevy chrániace zdravie v gastronómiiArchív

8.4.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ustanovuje: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Školenie BOZP pri opakovanom nástupe zamestnanca do práceGarancia

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Hoci je školenie bezpečnosti práce stále vnímané ako nutnosť a formalita, veľakrát to tak nie je. Síce ide aj o akúsi poistku pre zamestnávateľov, ale predovšetkým ide skutočne o zdravie. Stačí nepozornosť a ľahko dôjde k vážnym ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019Garancia

4.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Som SZČO, platca DPH, vediem jednoduché účtovníctvo. V rokoch 2013,2014,2015 som vykázala stratu. V roku 2016, 2017 som začala umorovať 1/4 z celkovej sumy straty. Za rok 2018 vychádza 3/4 umorovania straty. Môžem tam zarátať aj rok 2013? ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Komplexní produktivní údržba (Total Productive Maintenance TPM)Garancia

4.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komplexné produktívna údržba (Total Productive Maintenance TPM) Pretože ťahový systém zmenšuje zásoby, musia byť tiež redukované výpadky zariadení. Cieľom TPM je lepšie využitie času zariadení, optimalizácia jeho celkového výkonu. Zameriava sa tiež na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Novela vyhlášky o registraci vozidel s komentářemGarancia

2.4.2019, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela vyhlášky o evidencii vozidiel s komentárom Dňa 7. marca 2019 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená vyhláška č. 72/2019 Zb., Ktorou sa mení vyhláška č. 343/2014 Zb. O evidencii vozidiel, v znení neskorších predpisov. Hlavným dôvodom novely vyhlášky je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garancia

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inteligentný tachograf a integrovaný váhový systém na vozidle (on board unit) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/53 / ES, ktorou sa pre niektorých vozidiel v spoločenstve maximálne ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Garancia

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najnovšie Právne predpisy
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 79/2019 Z.z. novela vyhl. č. 161/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
16.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
16.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
28.5.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: