dnes je 24.3.2023

Vzor oznámenia Daňovému úradu o zániku daňovej povinnostiGarancia

24.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor oznámenia Daňovému úradu o zmene evidencie vozidlaGarancia

22.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výpovede poistnej zmluvy poistenia zodpovednosti za škoduGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o použití cestného motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhradyGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhradyGarancia

10.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o mieste pravidelného pracoviskaGarancia

8.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestuGarancia

6.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestuGarancia

2.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor nákladného listu CMRGarancia

16.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o vykonanie zmeny - odhlásenie motorového (prípojného) vozidlaGarancia

14.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o zapísanie motorového - prípojného vozidla do evidencieGarancia

10.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor prepravného poriadku taxislužbyGarancia

8.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor prepravného poriadku autobusovej prepravyGarancia

6.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor prepravného poriadku nákladnej cestnej dopravyGarancia

2.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za miestnu pravidelnú dopravuGarancia

2.1.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

2.1.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor vyhlásenia správcu vkladovArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor pracovného poriadkuArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Porušenie pracovnej disciplínyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dodatok k pracovnej zmluve, že zamestnanec môže vykonávať príležitostne prácu z domu (home office)Archív

13.5.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021Archív

13.4.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor plnomocenstvaArchív

2.12.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podpisový vzor konateľaArchív

20.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor žaloby na obnovu konaniaArchív

17.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor pracovného poriadkuArchív

7.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika