dnes je 22.4.2024

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za miestnu pravidelnú dopravuArchív

6.7.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za použitie cestného motorového vozidlaArchív

6.7.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Mandátna zmluvaArchív

28.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o vykonávaní prepravných výkonovArchív

27.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o postúpení práva na prevádzku dopravného prostriedkuArchív

26.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor faktúry vrátane dodacieho listuArchív

25.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor faktúryArchív

24.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor licenčnej zmluvy k obchodnému tajomstvuArchív

21.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o záväzku mlčanlivostiArchív

20.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o pravádzke dopravného prostriedku - zmluva na vopred určené cestyArchív

18.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o skladovaní na dobu neurčitúArchív

17.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o skladovaní na dobu určitúArchív

14.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o nájme dopravného prostriedku na dobu neurčitúArchív

13.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o nájme dopravného prostriedku na dobu určitúArchív

11.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o preprave vecíArchív

6.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zasielateľské podmienkyArchív

5.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zasielateľská zmluvaArchív

3.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidielArchív

31.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor potvrdenia o podaní danoveho priznania k dani z motorovych vozidielArchív

29.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor oznámenia Daňovému úradu o vzniku oslobodenia pri motorovom vozidleArchív

27.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor oznámenia Daňovému úradu o zániku daňovej povinnostiArchív

24.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor oznámenia Daňovému úradu o zmene evidencie vozidlaArchív

22.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výpovede poistnej zmluvy poistenia zodpovednosti za škoduArchív

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhradyArchív

10.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o mieste pravidelného pracoviskaArchív

8.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestuArchív

6.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestuArchív

2.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovného poriadkuArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor vyhlásenia správcu vkladovArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Porušenie pracovnej disciplínyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dodatok k pracovnej zmluve, že zamestnanec môže vykonávať príležitostne prácu z domu (home office)Archív

13.5.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021Archív

13.4.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor plnomocenstvaArchív

2.12.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podpisový vzor konateľaArchív

20.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor žaloby na obnovu konaniaArchív

17.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor pracovného poriadkuArchív

7.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika