dnes je 29.11.2023

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Základ dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu platiteľa v roku 2024Garancia

22.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Skrátený pracovný týždeň a pracovný čas v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Predaj časti obchodného majetku daňovníka v roku 2024Garancia

21.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2024Garancia

21.11.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie úveru na výstavbu nehnuteľnosti v roku 2024Garancia

20.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príplatok za inovačné vzdelávanie zamestnanca v roku 2023Garancia

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Maximálna výška stohovania paliet v roku 2023Garancia

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Legislatívne aspekty - zabránenie proti zneužitiu pracovného prostriedku neoprávnenou osobou v roku 2023Garancia

30.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023Garancia

30.10.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Úhrada havarijného poistenia z pohľadu výdavkov v roku 2023Garancia

23.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Spôsob uplatnenia výdavkov živnostníka v roku 2023Garancia

20.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dlhodobý finančný majetok v JÚ v roku 2023Garancia

19.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023Garancia

29.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023Garancia

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie spotreby PHL spoločnosťou v roku 2023Garancia

27.9.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zaokrúhľovanie čiastkových zložiek miezd v roku 2023Garancia

27.9.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zdaňovanie odpusteného dlhu v roku 2023Garancia

21.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Platba kartou v JÚ v roku 2023Garancia

20.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Určenie vstupnej ceny majetku v roku 2023Garancia

19.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dovolenka zamestnanca pri zmene úväzku v roku 2023Garancia

31.8.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Určenie rozsahu pracovného času v roku 2023Garancia

30.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pravidla prejazdu vozíkov pod regálmi v roku 2023Garancia

24.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Hromadné podujatie - zdravotný dohľad a ochrana pred požiarmi v roku 2023Garancia

23.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prenos daňovej povinnosti pri DPH v roku 2023Garancia

16.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Predaj obchodného podielu v JÚ v roku 2023Garancia

15.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Požičaný automobil a výdavky na PHM v roku 2023Garancia

14.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

PBS stavby pri zatepľovaní nebytového domu v roku 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Odborná spôsobilosť externej firmy na kontrolu - revízia regálov v roku 2023Garancia

28.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Nárok na dovolenku v príslušnom kalendárnom roku 2023Garancia

27.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Úhrada daňových výdavkov za zamestnanca vykonávajúceho prácu v zahraničí v roku 2023Garancia

26.7.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Refakturácia prepravy a režim DPH v roku 2023Garancia

20.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prijatý úver na výstavbu nehnuteľnosti v roku 2023Garancia

19.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výdavky živnostníka na BOZP v roku 2023Garancia

18.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Aplikačné problémyArchív

6.7.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Používanie núdzového tlačidla na pracovisku v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Skrátenie periodicity školenia BOZP v roku 2023Garancia

28.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Práca na ceste v roku 2023Garancia

27.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Doplatok do minimálnej mzdy zamestnanca v roku 2023Garancia

26.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Rozsah výkonu domáckej práce a telepráce v roku 2023Garancia

23.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zrušenie registrácie k DPH v roku 2023Garancia

19.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Uplatňovanie výdavkov živnostníka na PHL v roku 2023Garancia

16.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Ceniny v účtovníctve podnikateľa v roku 2023Garancia

15.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Ochranná doba v roku 2023Garancia

31.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Paušálne výdavky pri automobile podnikateľa v roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vznik daňovej povinnosti pri uľahčení dodania tovaru z tretích štátov v roku 2023Garancia

18.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru v roku 2023Archív

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Číslovanie účtovných dokladov v roku 2023Garancia

17.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň z motorových vozidiel ako daňový výdavok v roku 2023Garancia

16.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika