dnes je 27.5.2024

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.5.2024, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024Garancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výdavky na občerstvenie obchodných partnerov v roku 2024Archív

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Variantné riešenia obstarania nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Subdodávka stavebných prác a režim samozdanenia v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Bezhotovostné vyplatenie služobnej cesty zamestnancom v roku 2024Garancia

25.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Miesto výkonu práce zamestnanca pri sezónnych prácach v roku 2024Garancia

24.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Školenia a odborná príprava zamestnancov - legislatívna úprava v roku 2024Garancia

23.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Ročná, spoločná previerka BOZP v roku 2024Garancia

22.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Úbytky zásob nad stanovenú normu v JÚ v roku 2024Garancia

16.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Paušálne výdavky pri majetku využívanom aj na súkromné účely v roku 2024Garancia

15.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby v roku 2024Garancia

12.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Periodické školenie obsluhy VZV v roku 2024Garancia

20.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zabezpečenie ochrany proti pádu v roku 2024Garancia

19.3.2024, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

DPH pri predaji majetku sčasti využívaného na súkromné účely v roku 2024Garancia

12.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2024Garancia

12.3.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prijatý dar v účtovníctve podnikateľa v roku 2024Garancia

11.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príspevok na rekreáciu a odpracované dni počas rekreácie v roku 2024Garancia

11.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 pri daňovej strateGarancia

8.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Štatút Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - jeho účel a možnosť náhrady v roku 2024Garancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v roku 2024Archív

26.2.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Tvorba sociálneho fondu v roku 2024Garancia

22.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dĺžka pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2024Garancia

21.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Uplatňovanie nákladov na PHM pri pracovných mechanizmoch v roku 2024Garancia

16.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňová povinnosť k DPH pri zabezpečení služby komisionárom v roku 2024Garancia

15.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Ocenenie obstarávanej nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

14.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výdaje za pohonné hmoty - právnické osobyArchív

13.2.2024, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň z příjmů: Náklady související s vozidlem ve vlastnictví právnické osobyArchív

8.2.2024, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Určovanie nosnosti regálov a kontroly regálov v roku 2024Archív

29.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Odporúčaná vzdialenosť plynovej fľaše v roku 2024Archív

26.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady: Náhrady při tuzemské pracovní cestěArchív

23.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Doba trvania pracovného pomeru uzavretého na určitú dobu v roku 2024Garancia

17.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady: Základní zásady a povinnostiArchív

16.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vyslanie zamestnanca do iného členského štátu na výkon prác v roku 2024Garancia

16.1.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Fakturácia náhrady škody a DPH v roku 2024Garancia

15.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o vykonaní dodatočnej práce v roku 2024Garancia

15.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2024Garancia

12.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie hotovostnej škody v JÚ z minulého roku 2023Garancia

11.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady: Základní pojmyArchív

2.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nesprávne určenie funkčného platu zamestnancovi - kompenzácia zamestnávateľa v roku 2023Archív

15.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Nevyrovnané konto pracovného času a koniec pracovného pomeru v roku 2024Archív

14.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vrátenie DPH z IČŠ pri pomernom odpočítavaní dane v roku 2024Archív

11.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ako NČZD v roku 2023Garancia

8.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zodpovedná osoba za OPP v PIK v roku 2024Archív

8.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vykazovanie zásob na konci 2023 rokaGarancia

7.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Skladovanie a používanie nebezpečných látok v potravinových obaloch v roku 2024Archív

7.12.2023, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Archív

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Archív

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Základ dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu platiteľa v roku 2024Garancia

22.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika