dnes je 24.3.2023

Výdaje za pohonné hmoty - právnické osobyGarancia

23.3.2023, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vznik daňovej povinnosti k DPH pri nadobudnutí tovaru z ČRGarancia

17.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOGarancia

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Určenie závažnosti pracovného úrazuGarancia

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2022Garancia

16.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prerušenie podnikania a daňová povinnosť k DzMVGarancia

15.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň z příjmů: Náklady související s vozidlem ve vlastnictví právnické osobyGarancia

9.3.2023, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov dokladu o overení odborných vedomostíGarancia

22.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Nevymožiteľná pohľadávka pre účely DPHGarancia

21.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZPGarancia

21.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zodpovednosť za stav BOZPGarancia

20.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Novozistený pozemok v rámci inventarizácieGarancia

20.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023Garancia

20.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oprava základu dane po smrti dlžníkaGarancia

17.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023Garancia

17.2.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuGarancia

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuGarancia

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady: Zahraniční pracovní cestyGarancia

19.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidielGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Predmet dane z príjmov pri poskytnutom dareGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Určenie zdaniteľnej osoby pre účely DPHGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady: Náhrady při tuzemské pracovní cestěGarancia

17.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Odmeňovanie zamestnancov na pracovných cestách počas víkenduGarancia

13.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zavedenie konta pracovného časuGarancia

12.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Aplikačné problémyGarancia

2.1.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Odpisovanie elektromobiluGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Paušálne výdavky pri automobile podnikateľaGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Finančná zábezpeka a DPHGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Elektronický podpis pracovných zmlúv a dohôdGarancia

19.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Žiadosť o otcovskú dovolenkuGarancia

19.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o vyslaní zamestnanca do zahraničiaGarancia

19.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ako nezdaniteľná časť základu dane v roku 2022Archív

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oprava automobilu a daň z motorových vozidiel v roku 2022Archív

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prenos daňovej povinnosti pri bezodplatnom dodaní nehnuteľnosti v roku 2022Archív

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pracovná prestávka v roku 2022Archív

27.8.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Čerpanie dovolenky počas skúšobnej doby v roku 2022Archív

27.8.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výdavky SZČO na BOZP v roku 2022Archív

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Automobil v obchodnom majetku SZČO nadobudnutý dedením v roku 2022Archív

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Kúpa automobilu na splátky v JÚ podnikateľa v roku 2022Archív

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Otázky a odpovědi týkající se provádění balíčku opatření v oblasti mobility 1 - 2. sérieArchív

26.7.2022, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nadobudnutý obchodný podiel v českej spoločnosti z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

23.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Mzda zamestnancovi cez víkend počas rekondičného pobytu/školenia v roku 2022Archív

23.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Používanie ochrannej prilbyArchív

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Otázky a odpovědi týkající se provádění balíčku opatření v oblasti mobility 1 - 1. sérieArchív

12.7.2022, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Zdanenie zisku z investičných operácií fyzickej osoby v roku 2022Garancia

19.3.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika