dnes je 26.2.2020
Najnovšie

Daň z příjmů z pohledu dopravceGarancia

25.2.2020, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z príjmov: Spôsoby obstaranie vozidlá Možnosti obstaranie vozidla Právnická osoba môže zaobstarať vozidlo pre svoju činnosť (za účelom jeho používania alebo predaja) napr. Kúpi, výmenou, vkladom do majetku, darom, pri transformácii podniku, pri kúpe ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Doprava a logistika

ÚvodníkGarancia

20.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v ostatnom období nastali v cestnej premávke zmeny týkajúce sa i stanice technickej kontroly. Tieto zmeny sa týkajú aj spresnenia používania všeobecne známeho pojmu - použitie vozidla na podnikanie. Právna norma je platná ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

ČlánkyGarancia

20.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Do zákona prišla nová novela prinášajúca zmeny v STK od roku 2020Garancia

20.2.2020, Ing. Juraj Hammer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly technického stavu automobilov majú takmer rovnako dlhú históriu ako automobily. Onedlho potom ako si úrady uvedomili nutnosť vedenia evidencie prudko rastúceho počtu automobilov, začali registráciu spájať s technickou obhliadkou ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Bikesharing forma zdieľania bicyklov v rámci Slovenskej republikyGarancia

20.2.2020, Ing. Juraj Hammer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bicykel je na svete už desiatky rokov. Do dnešnej podoby sa pretransformoval veľmi rýchlo. Dnes sa ponúka aj v podobe relaxu alebo športového vyžitia. Forma zdieľania bicyklov bola rozšírená vo svete už dávnejšie predtým ako dorazila aj na ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Otázky a odpovedeGarancia

20.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Bezpečnosť pri práci v dielni a súvisiace právne predpisy v roku 2020Garancia

20.2.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aký právny predpis rieši problematiku rohoží ku strojom? V dielňach sa vyskytujú rôzne druhy mechanických prác. Ide tu o činnosť, pri ktorej je potrebné dodržiavať určité zásady bezpečnosti práce, nakoľko tu pôsobia na zamestnancov rôzne ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Stoh manipulačných jednotiek v roku 2020Garancia

20.2.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vo viacerých dokumentoch som sa stretol s nasledujúcou vetou: “Stoh manipulačných jednotiek nesmie vykazovať vychýlenie od zvislice väčšie ako 2%.“ Chcel by som sa opýtať na základe akej normy alebo predpisu je táto hodnota stanovená? ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Praktické nástroje pro řízení zásob: Analýza zásobGarancia

20.2.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické nástroje pre riadenie zásob: Analýza zásob Kategorizácia zásob Pre úspešné zvládnutie procesov riadenia zásob je nutné si uvedomiť, že vznik zásob v systéme má všeobecne mnoho príčin. Zásoba v bode rozpojenie objednávkou zákazníka riadená ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
Najčítanejšie

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveArchív

28.9.2012, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

1.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa  § 7 ods. 1  zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj  suma základnej náhrady za kilometer jazdy  ( § 7 ods. 2 ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Doprava a logistika

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Registrační značka elektrického vozidlaArchív

7.5.2019, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registračná značka elektrického vozidla Od 1. októbra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 56/2001 Zb. O podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, kde sa v ustanovení § 7b zavádza vedľa registračnej značky na želanie aj registračné značka ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Doprava a logistika

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

10.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

16.12.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad zmien v pravidlách cestnej premávke platných od 1. decembra 2019
ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
49. týždeň (2.12.2019 - 8.12.2019)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,324 1,509 0,591 1,232 1,198

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.3.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.2.2020
1 EUR1,08 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,3 PLN (+0,01)
1 EUR25,23 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV