dnes je 9.12.2022

Input:

Spätný prenájom v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2022

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Spätný prenájom v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Postupy účtovania v JÚ v §17 upravujú účtovanie účtovnej jednotky, ktorá nadobudla dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „majetok”) formou finančného prenájmu. Postup účtovania spätného finančného prenájmu postupy účtovania v JÚ špecificky neupravujú. Spätný finančný prenájom predstavuje zmluvný vzťah, ktorého podstatou je odpredaj majetku lízingovej spoločnosti, ktorá sa stane jeho vlastníkom, pričom lízingová spoločnosť ho predávajúcemu spätne prenajme formou finančného prenájmu, tzn. predávajúci - nájomca bude aj naďalej predmetný majetok používať.

Ak účtovná jednotka uzatvorila s lízingovou spoločnosťou zmluvu o predaji majetku, ktorý bol účtovaný v majetku účtovnej jednotky, lízingová spoločnosť sa stáva jeho vlastníkom.

Vzhľadom k tomu, že je uzatvorená zmluva o predaji majetku