dnes je 28.5.2024

Input:

Bezhotovostné vyplatenie služobnej cesty zamestnancom v roku 2024

25.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.2 Bezhotovostné vyplatenie služobnej cesty zamestnancom v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Plánujeme zmeniť spôsob úhrady pri vyúčtovaní služobnej cesty zamestnancom. Doteraz sme zamestnancom dávali hotovosť.

Chceli by sme prejsť na bezhotovostný spôsob – t. j. platbu na účet zamestnanca.

Musíme dať zamestnancovi podpísať nejaký súhlas alebo stačí, keď budeme informovať zamestnancov o tejto zmene v internom predpise, napr. vo smernici?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to