dnes je 28.5.2024

Input:

Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů v roce 2024

26.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.4 Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů v roce 2024

Ministerstvo dopravy

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 370/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Novela byla předložena v souvislosti s přijetím zákona č. 271/2023 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších přepisů. Novela vstoupila v účinnost k 1. 1. 2024.

Novela zákona o silničním provozu upravuje tzv. řidičský průkaz na zkoušku, který zavádí sledování řidiče po dobu 2 let od prvotního získání řidičského oprávnění. Pokud se řidič v rozhodném období dopustí protiprávního jednání, které bude ohodnoceno 6 body, tak v důsledku ověření jeho znalostí