dnes je 29.11.2023

Input:

Co přinese dopravcům balíček Fit for 55?

29.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Co přinese dopravcům balíček Fit for 55?

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Přijetím Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu z prosince roku 1997 a následně i Pařížské dohody z listopadu roku 2016 se zúčastněné země zavázaly vyvíjet úsilí, směřující ke snížení emisí skleníkových plynů. Evropská unie a její členské země, které patří k významným světovým ekonomikám, se ke zmíněným dokumentům připojily závazkem snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990.

Do roku 2020 se nicméně Evropské unii podařilo emise snížit o 31 % ve srovnání s úrovní roku 1990 a dosáhnout tím i nejnižší úrovně za předcházejících 30 let. V souladu s obsahem článku č. 191 zakládajících smluv o Evropské unii1 představila následně Evropská komise tzv. Zelenou dohodu pro Evropu s návrhem ambiciózních opatření, jejichž cílem je