dnes je 28.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - zmluva na cesty podľa určenia objednávateľa v priebehu dohodnutej doby

19.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.138 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - zmluva na cesty podľa určenia objednávateľa v priebehu dohodnutej doby

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku

(zmluva na cesty podľa určenia objednávateľa v priebehu dohodnutej doby (tzv. time-charter))

uzavretá podľa § 638 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Prevádzkovateľ: .........................................................................................(obchodné meno)

sídlo: ..........................................................................................................

zastúpený: ..................................................................................................

bankové spojenie: ......................................................................................

IČO: ...........................................................................................................

(ďalej len “prevádzkovateľ“)

a

Objednávateľ: ...........................................................................................(obchodné meno)

sídlo: ..........................................................................................................

zastúpený: ..................................................................................................

bankové spojenie: ......................................................................................

IČO: ...........................................................................................................

(ďalej len “objednávateľ“)

Článok 1

Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy (ďalej len “zmluva“) je záväzok prevádzkovateľa prepraviť náklad a na tento účel s dopravným prostriedkom vykonať vopred neurčené cesty podľa požiadaviek objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť za to odplatu.

(2) Súčasťou prepravy nákladu je aj jej nakládka a vykládka podľa požiadaviek objednávateľa.

(3)

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Doprava a logistika profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.