dnes je 22.6.2024

Input:

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2024

12.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2024

Ministerstvo dopravy

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 41/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. Účinná je od 1. 3. 2024.

Vydání novely vyhlášky bylo nezbytné z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací (dále jen „Směrnice”). Jedná se o provedení zákonného zmocnění obsaženého v § 22c odst. 7. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích”). Novelizovaná vyhláška obsahuje v souladu s rozšířeným zákonným