dnes je 27.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmluva o nájme dopravného prostriedku na dobu určitú

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.133 Zmluva o nájme dopravného prostriedku na dobu určitú

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

(krátkodobý nájom na dobu určitú)

uzavretá podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Prenajímateľ: ......................................................................................(obchodné meno)

sídlo: ..............................................................................

zastúpený: .......................................................................

bankové spojenie: ............................................................

IČO: ...............................................................................

(ďalej len “prenajímateľ“)

a

Nájomca: .............................................................................................(obchodné meno)

sídlo: ...............................................................................

zastúpený: .......................................................................

bankové spojenie: ............................................................

IČO: ...............................................................................

(ďalej len “nájomca“)

Článok I

Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné užívanie dopravný prostriedok ....................................................... (druh, značka, typ)

ŠPZ: .........................................................

farba: ........................................................

rok výroby: ...............................................

výrobné číslo motora: ................................

výrobné číslo podvozka: .............................

stav tachometra pri odovzdaní:....................

(ďalej len “dopravný prostriedok“) a povinnosť nájomcu zaplatiť za to odmenu.

(2) Spolu s dopravným prostriedkom sa prenajímateľ zaväzuje odovzdať nájomcovi všetky potrebné doklady k dopravnému prostriedku.

Článok II

Účel nájmu

Účelom nájmu je ...................................................

Článok III

Nájomné a platobné

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Doprava a logistika profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.