dnes je 28.10.2020

Input:

Využití výsledků z hodnocení dodavatelů

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Využití výsledků z hodnocení dodavatelů

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Výstup z hodnocení dodavatele

Informace má svou cenu pouze tehdy, jestliže ji potřebujeme a můžeme použít ve vhodném čase a místě. Z hodnocení dodavatelů lze vytěžit mnoho informací, zvažme, k čemu slouží, a podle toho je strukturujme:

a) pro analýzu tržních nabídek a stavu trhu - typickým projevem je sestavení, resp. doplnění „Profilu dodavatele”,

b) pro efektivní výběr dodavatele pracovníky (referenty nákupu) - typickým použitím je žebříček dodavatelů nebo „Seznam schválených dodavatelů”,

c) jako podklad pro další, navazující spolupráci s dodavatelem - typicky „Složka dodavatele” nebo „Profil dodavatele”.

Seznam schválených dodavatelů

V praxi je nereálné, aby každý pracovník nákupu prováděl samostatná hodnocení dodavatelů a zajišťoval jakýkoli nákup. Vždy se určují pravidla, kompetence pro každého pracovníka, který se účastní nákupního procesu. Problém kompetencí k nakupování lze řešit také sestavením žebříčku nebo seznamu dodavatelů, kteří byli vyhodnoceni jako způsobilí. Pak je možné, aby bez potřeby dalšího zkoumání byla objednávka předána kterémukoli (v případě seznamu) nebo prvnímu v řadě (v případě žebříčku) z možných dodavatelů. Je výhodné, jestliže je seznam vytvořený z pohledu nakupovaných komodit, nikoli dodavatelů: např. firma vyrábějící spojovací materiál může vyhovět v oblasti vrutů, ale nemusí být způsobilá v oblasti pevnostních šroubů. V případě klíčových komodit se ukazuje jako velmi praktické také sestavení seznamů specifických dodavatelů, např.:

  • alternativních dodavatelů, tedy dodavatelů, kteří prošli sítem výběru, ale není u nich objednáváno (např. s ohledem na množstevní slevy u hlavního dodavatele),

  • neosvědčených dodavatelů (nebo „zakázaných” dodavatelů), tzn. dodavatelů, kteří jsou hodnoceni jako dlouhodobě nezpůsobilí.

Poznamenejme, že nebude-li seznam přezkoumávaný a dodavatelé opakovaně hodnocení, bude systém, který je na něm postavený, nefunkční. To bohužel bývá častý osud seznamů a žebříčků. Byť velmi primitivní, přesto účinný a funkční se pak ukazuje „Rejstřík schválených dodavatelů” v podobě vizitkovníku, do kterého oprávněná osoba zařazuje vizitky prověřených dodavatelů (s poznámkou o hodnocení, datem a podpisem na druhé straně) anebo je naopak vyřadí a nákupní referenti využívají v něm uvedených kontaktů pro objednávání.

Spolupráce s dodavatelem

Nejvyšší efektivity se dosahuje zapojením dodavatele do celého řetězce, kdy se režim prostých dodávek/odběrů posunuje do roviny oboustranně výhodné spolupráce (řešení problémů, vývoje produktů či vyškolování pracovníků apod.). Dále jsou uvedeny typické příklady:

  • Bude-li odběratel provádět audit u dodavatele, zcela jistě se zaměří na slabá místa dodávek; konečným efektem mohou nižší výrobní náklady a nižší cena, zkrácení výrobních nebo přepravních časů, úprava přepravních množství apod.

  • Bude-li dodavatel provádět audit u odběratele, má šanci odhalit slabá místa dodávek anebo potřeby odběratele, které nejsou specifikovány, ale jsou poměrně významné (např. z hlediska nákladů nebo spokojenosti zákazníka).

  • Bude-li dodavatel zajišťovat školení pracovníků odběratele, preventivně odstraní významné problémy zapříčiněné lidským faktorem (viz např. školení mechaniků autoservisů u výrobce vozidel).

  • Bude-li se dodavatel účastnit vývojových prací, má šanci nastavit své výrobní procesy optimálně podle potřeb odběratele.

Budou-li obě strany podporovat komunikaci svých pracovníků, mimořádné stavy budou řešeny mnohem efektivněji.

Oboustranně výhodná spolupráce ale musí být založena na vzájemné úctě, důvěře a uznávání sjednaných pravidel, protože se vždy jedná o dva (nebo více) samostatných právních subjektů, které mají své vlastní podnikatelské záměry, své strategie.