dnes je 22.6.2024

Input:

Prokázání finanční způsobilosti

18.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 Prokázání finanční způsobilosti

Ing. Ladislav Němec

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Prokázání finanční způsobilosti je jednou ze základních podmínek pro získání a zachování koncese k provozování silniční dopravy. Tato podmínka byla zapracována do novelizovaného zákona o silniční dopravě již v roce 1997 vedle dalších nových podmínek pro vydání koncese, a to podmínek dobré pověsti a odborné způsobilosti. Účinnost podmínky prokázání finanční způsobilosti pro dopravce mezinárodní silniční dopravy byla odložena do roku 2000. Pro dopravce vnitrostátní silniční dopravy tato povinnost prokazovat finanční způsobilost nastala až od roku 2004.

Finanční způsobilost je nutné chápat po vzoru Evropského společenství jako jeden ze stabilizačních prvků silniční dopravy ekonomického charakteru. Prokázáním finanční způsobilosti dopravce deklaruje svou schopnost finančně zajistit zahájení a následné řádné