dnes je 28.1.2023

Input:

Určenie zdaniteľnej osoby pre účely DPH

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Určenie zdaniteľnej osoby pre účely DPH

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Murár, ktorý má slovenské živnostenské oprávnenie, pracuje len na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v Českej republike. Je zdaniteľnou osobou a aké povinnosti mu vznikajú v zmysle zákona o DPH?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia, avšak zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy. Pri vykonávaní ekonomickej činnosti by malo ísť o vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze, z ktorej sa opakovane dosahujú príjmy. Za zdaniteľnú