dnes je 28.2.2024

Input:

Účtovanie investičných dotácií v jednoduchom účtovníctve

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.1 Účtovanie investičných dotácií v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

V rámci jednoduchého účtovníctva sa poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku (ďalej len „dotácia”) účtuje v knihe pohľadávok. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov z dotácie účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov. Súčasne sa zaúčtuje zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie v knihe pohľadávok.

Pri použití dotácie na nákup dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku odpis dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku medzi výdavkami vynaloženými na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení medzi „ostatnými výdavkami” a v rovnakej výške alebo v pomernej časti