dnes je 27.5.2024

Input:

Úbytky zásob nad stanovenú normu v JÚ v roku 2024

16.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.3 Úbytky zásob nad stanovenú normu v JÚ v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Daňovník prevádzkuje predajňu ovocia a zeleniny, kde má interným predpisom stanovenú normu prirodzených úbytkov. Inventúrou boli zistené úbytky zásob nad stanovenú normu, ktoré predstavovali sumu 85 eur. Iné inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Opatrenie č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p.

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Z dôvodu, že