dnes je 28.5.2024

Input:

Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.3 Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Ing. Ján Mintál

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu  podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) vzniká týmto osobám:

  • zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v SR,

  • právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH – napr. rozpočtová alebo príspevková organizácia),

ak tieto osoby nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku  14 000 eur. Ak osoba, ktorá už je platiteľom dane, nadobudne tovar z iného členského štátu, nie je povinná sa registrovať podľa § 7 zákona o DPH, pretože je už registrovaná za platiteľa dane.

Do spomínanej