dnes je 28.2.2024

Input:

Predaj časti obchodného majetku daňovníka v roku 2024

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.2 Predaj časti obchodného majetku daňovníka v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť ako veterinár. V októbri 2023 predal počítač používaný na podnikanie vložený do obchodného majetku a odpisovaný podľa zákona o dani z príjmov. Je takýto príjem oslobodený od dane, keďže ide o predaj hnuteľnej veci?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (teda v režime podľa § 6 zákona o dani z príjmov) je okrem iného aj:

  • príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,

  • úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

  • výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho