dnes je 22.4.2024

Input:

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2024

12.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľka SZČO prevádzkovanie živnosti, ktorú vykonáva od roku 2014, pozastavila zo zdravotných dôvodov na obdobie od 1. 8. 2023 do 30. 4. 2024. Okrem pozastavenej živnosti nevykonáva žiadnu inú z činností, z ktorých by jej plynuli príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. V máji 2024 plánuje podnikateľka rekreáciu, ktorá potrvá od 1. 5. 2024 do 15. 5. 2024 a zaplatila za ňu 850 eur. Pôjde v danom prípade o daňovo uplatniteľný výdavok?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Pozastavenie podnikania a jeho neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania sa v zmysle § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov považuje za skončenie podnikania. Daňovníčka pozastavila živnosť v roku 2023 a