dnes je 23.1.2021

Input:

Podpisový vzor konateľa

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.5 Podpisový vzor konateľa

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

PODPISOVÝ VZOR

Dolu podpísaný,

Ján Veselý, narodený ........................, r. č. ..............................., číslo OP: ........

bytom .................................,

ako konateľ obchodnej spoločnosti

IUSTITIA, s. r. o.,

so sídlom ............................., Slovenská republika, ...........................................,

so samostatným konateľským