dnes je 28.5.2024

Input:

Paušálne výdavky pri majetku využívanom aj na súkromné účely v roku 2024

15.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.2 Paušálne výdavky pri majetku využívanom aj na súkromné účely v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ používa na podnikanie fotoaparát zaradený do obchodného majetku obstaraný za 2 500 eur. Tento využíva aj na súkromné účely.

Môže si podnikateľ aj v prípade, že fotoaparát používa na podnikanie iba v rozsahu 60 %, uplatniť paušálne výdavky na tento majetok vo výške 80 % z celkových preukázaných výdavkov súvisiacich s fotoaparátom, ako aj jeho odpisy vo výške 80 % zo vstupnej ceny?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

V prípade, ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý používa aj na súkromné účely, vo forme paušálnych výdavkov v hodnote 80 %, potom si môže do daňových výdavkov zahrňovať 80 % výdavkov (nákladov), bez ohľadu na skutočnosť, v akom