dnes je 9.12.2022

Input:

Osobitný spôsob úhrady DPH v roku 2022

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.3 Osobitný spôsob úhrady DPH v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Príklad:

Podnikateľ XY (mesačný platiteľ DPH) po overení bankových účtov na portáli finančnej správy zistil, že účet, na ktorý jeho dodávateľ požaduje uhradiť platbu za dodanie služby v sume 84 eur sa nenachádza v zozname účtov oznámených dodávateľom podľa § 6 zákona o DPH. Na základe tejto skutočnosti podnikateľ XY prišiel k záveru, že jeho dodávateľ daň alebo jej časť nemusí zaplatiť a rozhodol sa využiť inštitút osobitného spôsobu úhrady dane v zmysle § 69c zákona o DPH. Časť protihodnoty zodpovedajúcej základu dane vo výške 70 eur uhradil podnikateľ XY na účet uvedený na faktúre, časť protihodnoty zodpovedajúcej DPH vo výške 14 eur uhradil na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ktoré po zadaní IČ DPH svojho dodávateľa zistil na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 222/2004 Z. z. o