dnes je 23.1.2021

Input:

DPH u přepravních služeb 19: Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

24.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.19 DPH u přepravních služeb 19: Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Pokud plátce uplatňuje nárok na odpočet daně jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně v poměrné výši, která odpovídá rozsahu použití pro účely svých uskutečněných plnění.

Typickým příkladem je pořízení automobilu, který bude využíván jak pro uskutečnění zdanitelných plnění, tak například pro soukromou potřebu plátce nebo pro soukromou potřebu zaměstnanců.

Pokud plátce pořizuje dlouhodobý majetek s tím, že jej bude používat jen zčásti pro účely svých uskutečněných plnění, může uplatnit nárok na odpočet daně jen za použití poměrného koeficientu. U dlouhodobého majetku je plátce povinen uplatnit obecný postup a uplatnit nárok na odpočet pouze v rozsahu, ve kterém tento majetek bude používat pro svá uskutečněná plnění. Pokud není možné při pořízení dlouhodobého majetku v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem.

Případné následné změny v rozsahu použití pro tyto účely se zohlední po skončení kalendářního roku úpravou odpočtu daně podle § 78 ZDPH. Poměrný koeficient u dlouhodobého majetku stanoví plátce pro každý majetek samostatně podle jeho skutečného rozsahu použití pro uskutečněná plnění.


Příklad:

Plátce koupil dne 23. září 2018 do své firmy automobil. Na daňovém dokladu byl uveden základ daně 1 000 000 Kč a daň 210 000 Kč. Daňový doklad obdržel dne 3. října 2018. Plátce předpokládal, že automobil bude používán i pro soukromé účely. Na základě zkušenosti z předchozího roku odhadl použití pro uskutečněná plnění poměrným koeficientem ve výši 70 %. V daňovém přiznání uplatnil za měsíc říjen nárok na odpočet na ř. 40 základ daně 700 000 Kč a daň 147 000 Kč. Současně uvedl pořízení automobilu na ř. 47 daňového přiznání. K 31. 12. 2018 provedl kontrolu správnosti odhadnutého poměrného koeficientu a podle knihy jízd zjistil, že skutečné využití pro uskutečněná plnění činilo 50 %. Plátce provedl výpočet 210 000 Kč × 50 %, kterým zjistil nárok na odpočet daně 105 000 Kč, a provedl opravu odpočtu daně: 105 000 – 147 000 = – 42 000 Kč. Tuto částku uvedl do daňového přiznání k 31. 12. 2018 na ř. 45 se znaménkem minus, a tím daň ve výši 42 000 Kč vrátil správci daně.

V případě přijatých zdanitelných plnění, která nejsou dlouhodobým majetkem, může plátce zvolit postup uplatnění plného nároku na odpočet daně pro účely svých uskutečněných plnění a při následném použití pro jiné účely část plnění zdanit, protože to se považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Tento postup může použít pouze za předpokladu, že jiným účelem je částečné použití pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců. Tento postup není možné použít na částečné použití pro činnosti, které nejsou předmětem daně, například pro výkon působností v oblasti veřejné správy.


Příklad:

Plátce provozuje autodopravu. Většina automobilů je používána pro poskytnutí přepravních služeb. Některé automobily jsou však využívány i pro soukromou potřebu. V říjnu 2018 nakoupil plátce 500 l kapaliny do ostřikovačů. V okamžiku nákupu nedokázal rozlišit, jaké množství kapaliny bude použito do ostřikovačů automobilů, které jsou používány pouze pro zdanitelná plnění, a jaké pro automobily, které jsou používány pro soukromou potřebu. Při nákupu proto uplatnil plný nárok na odpočet daně. Vydání kapaliny ze skladu pro soukromou potřebu automobilů považoval za dodání zboží a uplatnil u něj daň z obvyklé ceny.