dnes je 26.9.2022

Input:

Dedič živnostníka v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.1 Dedič živnostníka v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Otázka:

Po smrti živnostníka pokračuje v podnikaní do skončenia dedičského konania jeho manželka. Môže si zaradiť do daňových výdavkov úhradu nedoplatku z RZZP, prípadne odvody do ZP - SP, ktoré vznikli FO - manželke zomretého živnostníka?

Manželka ako pokračovateľ v živnosti nemá IČO - podniká na IČO zomrelého, ale má svoje DIČ pod ktorým podáva DP. Nevieme či si môže zaradiť do výdavkov aj výdavky, ktoré sa týkajú výlučne jej osoby, nie osoby za ktorú podniká do skončenia dedičského konania.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Pohľad autora na problematiku:

Východiskovým právnym základom pre odpoveď je osobitná úprava možného pokračovania v podnikaní po smrti živnostníka do dedičského konania, ktorým je ustanovenie § 10 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Podľa tohto ustanovenia