dnes je 27.5.2024

Input:

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby v roku 2024

12.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.1 Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ X (štvrťročný platiteľ DPH) uplatňuje osobitnú úpravu na základe prijatia platby podľa § 68d ZDPH. Dňa 15. apríla 2024 dodal tovar podnikateľovi Y (mesačný platiteľ DPH) v cene 3 000 eur, z toho základ dane 2 500 eur, DPH 20 % 500 eur. Podnikateľ X uviedol na faktúre informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby”. Podnikateľ Y poukáže čiastočnú platbu vo výške 1 200 eur bezhotovostným prevodom 29. mája 2024. Platba bude na bankový účet podnikateľa X pripísaná 2. júna 2024.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy na základe prijatia platby podľa § 68d zákona o DPH vzniká dňom prijatia