dnes je 9.6.2023

Input:

Číslovanie účtovných dokladov

17.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.2 Číslovanie účtovných dokladov

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva má zavedený systém číslovania účtovných dokladov podľa jednotlivých mesiacov účtovného obdobia (kalendárneho roka). Môže zmeniť spôsob číslovania vzostupne v súvislom číselnom rade od začiatku účtovného obdobia do konca účtovného obdobia podľa jednotlivých druhov účtovných dokladov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Stanovisko:

Slovné a číselné označenie je povinnou náležitosťou účtovného dokladu. Číselné označenie účtovných dokladov si pritom zvolí každá účtovná jednotka podľa svojich potrieb a vlastného rozhodnutia. Účtovná jednotka sa sama rozhoduje o stanovení číselníkov – ide o číselníky vo vnútri každej konkrétnej účtovnej jednotky. Číselné označenie účtovného dokladu (číselný rad) si musí zvoliť tak, aby vedela jednoznačne a