dnes je 22.4.2024

Input:

Akcie a cenné papiere v daňových nákladoch

12.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.2 Akcie a cenné papiere v daňových nákladoch

Ing. Ján Mintál

Základná definícia cenného papiera je obsiahnutá v rámci ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o cenných papieroch”). V zmysle nej predstavuje cenný papier peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Sústavu cenných papierov vytvárajú akcie, dočasné listy, podielové listy, dlhopisy, vkladové listy, pokladničné poukážky, vkladné knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy, skladištné listy, skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy, družstevné