dnes je 22.4.2024

Input:

Výdaje za pohonné hmoty - právnické osoby

13.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.5 Výdaje za pohonné hmoty - právnické osoby

Ing. Christian Žmolík

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Úvod

Výdaje (náklady) za pohonné hmoty (dále jen PHM) jsou významnou položkou ovlivňující jak výsledek hospodaření účetních jednotek, tak i základ daně z příjmů právnických osob i podnikatelů-fyzických osob. Značný vliv na tuto skutečnost má nejen vykazovaná spotřeba PHM jednotlivých vozidel a počet ujetých kilometrů (případně odpracovaných motohodin), ale také postupně zvyšující se ceny pohonných hmot.

Protože jde o spotřebu PHM jak silničních, tak i nesilničních vozidel, uvádíme stručně také základní rozdělení a druhy vozidel.

Je nezbytné mít na paměti, že ve všech případech, ve kterých účetní jednotka (daňový subjekt) účtuje o PHM a zahrnuje je jakoukoliv formou do daňových výdajů (nákladů), je daňový subjekt povinen prokázat, že veškeré jím daňově uplatněné výdaje