dnes je 26.9.2022

Input:

ZPC v časovom pásme nad 6 h - 12 h, nižšie stravné a bezplatné raňajky

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.7.2.19 ZPC v časovom pásme nad 6 h - 12 h, nižšie stravné a bezplatné raňajky

Ing. Ľuboslava Minková

Príklad 1

Zamestnávateľ pravidelne vysiela zamestnanca, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, na jednodňové zahraničné pracovné cesty do Rakúska na účely zaškolenia sa na montážnu linku. Z tohto dôvodu sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli v pracovnej zmluve na nižšej sume stravného pri týchto zahraničných pracovných cestách, a to o 3 %. Pre zahraničné pracovné cesty v jednotlivých časových pásmach bude mať zamestnanec nárok na stravné podľa dohody v pracovnej zmluve, a to:

- pri zahraničných pracovných cestách v trvaní do 6 hodín vrátane v sume 10,9125 €

(25 % zo 45 € = 11,25 € - 3% = 10,9125 €),

- pri zahraničných pracovných cestách v trvaní od 6 do 12 hodín vrátane v sume 21,825 €

(50 % zo 45 € = 22,50 € - 3% = 21,825