dnes je 30.9.2023

Input:

ZPC v časovom pásme nad 6 h - 12 h a bezplatná večera

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.7.2.6 ZPC v časovom pásme nad 6 h - 12 h a bezplatná večera

Ing. Ľuboslava Minková

Príklad:

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na ZPC do Rakúska (8.00 h – 16.00 h), ktorá trvala

- mimo územia Slovenskej republiky v časovom pásme nad 6 - 12 h, t. j. 8 h (nárok na stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného) - zamestnanec mal bezplatne zabezpečenú večeru.

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 22,50 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 13 ods. 7 ZCN kráti o:

- 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru, miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 12 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. o 15,75 € (45 € x 35 % = 15,75 €).

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnutú večeru, t. j. poskytne mu stravné v sume 15,75 € (22,50 € - 15,75 € = 6,75 0 €).