dnes je 26.9.2022

Input:

ZPC v časovom pásme nad 12 h a poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.8.4 ZPC v časovom pásme nad 12 h a poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú ZPC do Rakúska , ktorá trvala

  • prvý deň mimo územia Slovenskej republiky (19.00 h – 24.00 h) v časovom pásme do 6 h (nárok na stravné v sume 11,25 €),

  • druhý deň mimo územia Slovenskej republiky (0.00 h – 14.00 h) v časovom pásme od - 12 hodín 6 (nárok na stravné v sume 22,50 €) – zamestnanec mal bezplatne zabezpečené raňajky v hodnote 12 €.

1. deň

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume 11,25 €.

2. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 45 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 13 ods. 8 ZCN kráti o:

- 25 % za poskytnuté raňajky, t. j. o 11,25 € (45 € x 25 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 12 hodín trvania pracovnej cesty t. j. zo sumy 45 €.

Zamestnávateľ za druhý