dnes je 26.9.2022

Input:

ZPC v časovom pásme nad 12 h a bezplatný obed

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.7.2.11 ZPC v časovom pásme nad 12 h a bezplatný obed

Ing. Ľuboslava Minková

Príklad 1

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na ZPC do Rakúska (5.00 h – 18.00 h), ktorá trvala

- mimo územia Slovenskej republiky v časovom pásme nad 12 h, t. j. 13 h ( nárok na stravné vo výške základnej sadzby stravného) - zamestnanec mal bezplatne zabezpečený obed.

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 45 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 13 ods. 7 ZCN kráti o:

- 40 % za bezplatne zabezpečený obed, miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 12 hodín trvania pracovnej cesty t. j. o 18 € (45 € x 40 % = 18 €).

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnuté raňajky, t. j. poskytne mu stravné v sume 27 € (45 € - 18 € = 27 €).

Náhrada   Suma   predmet dane   sociálne poistenie   zdravotné poistenie