dnes je 29.11.2023

Input:

Upevnění nákladu

27.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7 Upevnění nákladu

Ing. Luděk Florian

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Evropská unie ve své Bílé knize předpokládá značný nárůst požadavků na přepravu zboží. Z tohoto důvodu je tlak na zlepšování efektivnosti přeprav, aby bylo možné narůstající požadavky uspokojit. Podíl silniční nákladní dopravy vzrůstá každým rokem. S narůstajícím počtem vozidel je rozhodující i bezpečnost silničního provozu.

Nehodovost v silniční dopravě je v současné době orgány EU sledována a jsou přijímána opatření na zabezpečení přepravovaného zboží i osob. Ovšem upevnění nákladu v silniční dopravě je problematika poměrně nová. Ke dni 1. 1. 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 283/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela”). Tato novela