dnes je 29.11.2023

Input:

Zákon o silničním provozu v roce 2023

19.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7 Zákon o silničním provozu v roce 2023

Ministerstvo dopravy

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Obsahem novely zákona je zejména revize správního trestání v oblasti dopravních přestupků včetně revize bodového systému.

Novela zákona vychází z obdobného vládního návrhu zákona předloženého v minulém volebním období Poslanecké sněmovně, která jej však do konce volebního období neprojednala. V novele zákona jsou ovšem nyní obsaženy i zcela nové instituty, které se v mezidobí ukázaly jako potřebné.

Současná právní úprava správního trestání v oblasti dopravních přestupků nedoznala poměrně dlouhou dobu výraznějších změn. Samotný bodový systém platí od