dnes je 26.9.2022

Input:

Přeprava nebezpečných věcí

16.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6 Přeprava nebezpečných věcí

JUDr. Soňa Brettová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Novela zákona o silniční dopravě aktuálnější dikcí vyslovuje dosud platnou podmínku, že silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) (dále jen „dohoda ADR“), a to za podmínek v ní uvedených.

S ohledem na novelizace dohody ADR, resp. jejích příloh A a B, ke kterým dochází v pravidelných dvouletých intervalech, přičemž nové změny jsou platné ode dne 1. ledna lichého roku (v minulosti to byl r. 2009, poté 2011 a nyní je to č. 8/2013 Sb. m. s.), je nutno následně tyto změny promítnout také do zákona o silniční dopravě. Změny příloh dohody ADR se v zákoně o silniční dopravě nově objevily v § 23, kde se v odstavci 1 uvádějí konkrétní povinnosti odesílatele (například nově upravená povinnost odesílatele uchovávat po