dnes je 17.7.2024

Input:

Vznik daňovej povinnosti pri uľahčení dodania tovaru z tretích štátov v roku 2023

18.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.3 Vznik daňovej povinnosti pri uľahčení dodania tovaru z tretích štátov v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Kedy vzniká daňová povinnosť k DPH pri dodaní tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie a predaj tovaru na diaľku? A ktorý deň sa považuje za deň dodania tovaru a deň vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tohto tovaru tejto zdaniteľnej osobe?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011.

Stanovisko:

Vychádzajúc z ustanovenia § 8 ods. 7 zákona o DPH je zabezpečený za určitých zákonom ustanovených podmienok výber a platenie dane z dodania tovaru uskutočneného zdaniteľnou osobou neusadenou v EÚ a z dodania tovaru dovážaného z územia tretích štátov s hodnotou