dnes je 28.1.2023

Input:

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ kúpil vozidlo od fyzickej osoby, občana (nepodnikateľa). K zmene držiteľa vozidla došlo 29. novembra a podnikateľ už v tento deň použil vozidlo na prepravu materiálu. Predmetné vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Kedy vzniká daňová povinnosť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Stanovisko:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t. j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie:

a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,

b) účtovanie o vozidle,

c)