dnes je 26.9.2022

Input:

Výška stravného v eurách alebo v cudzej mene

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.4 Výška stravného v eurách alebo v cudzej mene

Ing. Ľuboslava Minková

Suma základnej sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene je upravovaná opatrením Ministerstva financií SR. V súčasnosti je platné opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Zamestnancovi patrí podľa § 13 ods. 4 ZCN stravné vo výške:

  • základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa nad 12 hodín,

  • 50 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa od 6 hodín do 12 hodín vrátane,

  • 25 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa do 6 hodín vrátane.

Stravné vo vyššie uvedených sumách patrí zamestnancovi za