dnes je 26.9.2022

Input:

Vylúčenie poskytovania stravného počas prerušenia zahraničnej pracovnej cesty

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.2.7.11 Vylúčenie poskytovania stravného počas prerušenia zahraničnej pracovnej cesty

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnanec nemá podľa § 13 ods. 11 ZCNnárok na stravné počas:

  • dohodnutého prerušenia zahraničnej pracovnej cesty na žiadosť zamestnanca v období pred začiatkom výkonu práce na pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste (§ 3 ods. 2),

  • prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny(§ 12).

Toto ustanovenie je potrebné aplikovať aj vo väzbe na  ustanovenia § 35 ods. 3 ZCN , ktoré rieši  ďalšie súvislosti spojené s prerušením pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca vo väzbe na poskytovanie stravného, t. j. upravuje rozhodné časy pre poskytovanie stravného mimo dohodnutej doby prerušenia zahraničnej pracovnej cesty.