dnes je 22.4.2024

Input:

Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa

8.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.1 Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa

Ing. Ján Mintál

Pojem „osobná potreba” nie je v priamo definovaný v žiadnom platnom právnom predpise. V princípe však možno konštatovať, že ide o výdavky, ktoré nie sú vynaložené, a to ani sčasti v súvislosti s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov podnikateľa. Ide tak o výdavky, ktoré podnikateľ vynaloží  na to, aby si prostredníctvom nich pokryl výlučne svoje súkromné – mimopodnikateľské záujmy a potreby.

Všeobecne platí, že daňovými výdavkami nie sú výdavky, ktoré nesúvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov, aj keď o nich daňovník účtoval, neboli zaúčtované v účtovníctve daňovníka, a ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané. Daňovými výdavkami nie sú v zmysle § 21 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) výdavky:

  • na osobnú