dnes je 2.4.2020
Input:

Úvodník

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v ostatnom období nastali v cestnej premávke zmeny týkajúce sa i stanice technickej kontroly. Tieto zmeny sa týkajú aj spresnenia používania všeobecne známeho pojmu – použitie vozidla na podnikanie. Právna norma je platná od 1. januára 2020, okrem určitých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. septembra 2020. Novelizácia nerieši napríklad postupy pri typovom schvaľovaní. To sa upravuje podľa osobitných predpisov, konkrétne nariadení Európskej únie. Spomínaná novelizácia spočíva aj v povinnostiach hospodárskych subjektov pri uvádzaní vozidiel s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ vozidla používaného výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia bude mať povinnosť požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Cyklistická doprava dokáže a umožňuje skvalitniť život v mestách a stáva sa čoraz preferovanejším spôsobom využívania v podobe stavania nových komunikácií, tzv. cyklotrás, ktoré ešte viac podporujú rozhodnutie občana, aby sa dal na bicyklovanie. Hlavným prínosom cyklistickej dopravy je malá finančná a priestorová náročnosť,