dnes je 28.5.2024

Input:

Uplatniteľnosť nákladov na vzdelávanie podnikateľov

9.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.1 Uplatniteľnosť nákladov na vzdelávanie podnikateľov

Ing. Ján Mintál

Výdavky daňovníka – samostatne zárobkovo činnej osoby – vynaložené na vzdelávanie a rekvalifikáciu je možné považovať za daňovo uznané výdavky len za predpokladu dodržania podmienok uvedených v rámci ustanovenia § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”). Podľa tohto ustanovenia je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 uvedeného právneho predpisu. Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, v akej sa používa na dosiahnutie,