dnes je 26.9.2022

Input:

TPC v časovom pásme nad 18 h a poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.9.2.3.6.3 TPC v časovom pásme nad 18 h a poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú tuzemskú pracovnú cestu, ktorá trvala každý kalendárny deň nad 18 hodín, pričom zamestnanec nemal zabezpečené bezplatné stravovanie ani ubytovanie. V doklade o ubytovaní boli uvedené raňajky v hodnote 6 eur a ubytovanie v sume 80 eur.

Zamestnanec má nárok na stravné v sume 14,50 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 7 ZCN kráti o

- 25 % za poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb, t. j. o 3,625 €.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb, ktoré sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné za kalendárny deň v sume 10,88 € (14,50 € - 3,625 € = 10,88