dnes je 26.9.2022

Input:

TPC v časovom pásme nad 18 h a bezplatné raňajky

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.9.2.3.5.2.10 TPC v časovom pásme nad 18 h a bezplatné raňajky

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na TPC (4.00 h – 23.00 h), ktorá trvala

- v časovom pásme nad 18 h (nárok na stravné 14,50 €) – zamestnanec mal bezplatne zabezpečené raňajky.

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 14,50 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

- 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, t. j. o 3,625 € (14,50 x 25 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty t. j. zo sumy 14,50 €.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnuté raňajky, ktoré sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume  10,88 € (14,50 € - 3,625 € = 10,875 €= 10,88 €).