dnes je 26.9.2022

Input:

TPC v časovom pásme nad 12 h - 18 h a bezplatná večera

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.9.2.3.5.2.6 TPC v časovom pásme nad 12 h – 18 h a bezplatná večera

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na jednodňovú TPC (10.00 h – 23.00 h), ktorá trvala

- v časovom pásme nad 12 -18 h (nárok na stravné 9,60 €) – zamestnanec mal bezplatne zabezpečenú večeru.

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 9,60 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o: 

- 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru, t. j. o 5,075 € (14,50 € x 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 14,50 €.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnutú večeru, ktoré sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume  4,53 € (9,60 € - 5,075 € = 4,525 €=4,53 €).