dnes je 16.5.2022

Input:

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidla

22.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.5 Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidla

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa § 7 ods. 1 ZCN zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj suma základnej náhrady za kilometer jazdy (§ 7 ods. 2 a 3).

Suma základnej náhrady je pre zamestnanca nárokovým plnením a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi ju poskytnúť súčasne s náhradou za spotrebované pohonné látky (to neplatí, ak sa aplikuje § 7 ods. 10). Suma základnej náhrady patrí zamestnancovi za každý 1 km, ktorý prejde na pracovnej ceste cestným motorovým vozidlom.

Na výpočet sa použije vzorec:

suma základnej náhrady x počet kilometrov

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 7 ods. 9). Toto zaokrúhľovanie sa týka tuzemských pracovných ciest