dnes je 26.9.2022

Input:

Stravné a zabezpečené čiastočne bezplatné stravovanie

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.9.2.3.5.2 Stravné a zabezpečené čiastočne bezplatné stravovanie

Ing. Ľuboslava Minková

Za čiastočne zabezpečené stravovanie sa rozumie zabezpečenie jedného alebo dvoch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a kalendárneho dňa (napr. zabezpečenie len obeda, len večere, raňajok a obeda a pod.; ide o zabezpečenie jedného hlavného jedla alebo dvoch hlavných jedál v rôznych kombináciách).

Ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste bezplatné stravovanie čiastočne (napr. len obed v plnej výške), zamestnávateľ nárokové stravné v peňažnom plnení v sume podľa času trvania tuzemskej pracovnej cesty zamestnancovi kráti.

Zásady krátenia stravného sú:

  • - jednotná miera krátenia stravného, a to za bezplatne zabezpečené raňajky o 25 %, za bezplatne zabezpečený obed o 40 % a za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 %,

  • - stravné sa kráti o vypočítanú